Contact

Toetsconstructeur Startbekwaam Plan – Do (Basistraining voor onervaren ontwikkelaars)

Zélf een theorie-examen en een proeve van bekwaamheid kunnen maken

Een examen moet, net als de opleiding, zo goed mogelijk aansluiten op het kwalificatiedossier, de doelgroep en de beroepspraktijk. Het moeten valide, betrouwbare en bruikbare examens zijn. Daarom kopen veel mbo-scholen de beroepsexamens in bij erkende examenleveranciers. Maar voor sommige opleidingen zijn er geen beroepsexamens of specifieke keuzedeelexamen leverbaar en zal je als school de examens zelf moeten ontwikkelen. Dat doet je niet zomaar even. Want hoe zorg je ervoor dat het examen de inhoud van het kwalificatiedossier of keuzedeel dekt? Hoe zorg je ervoor dat het examen aan alle kwaliteitseisen voldoet? Kortom, hoe word je een bekwame examenconstructeur?

Voor wie?

Deze training is geschikt voor toets- en examenconstructeurs binnen het mbo, gericht op beroepsexamens en keuzedelen. Voor vaststeladviseurs is deze training een goede opmaat, omdat hierin duidelijk wordt aan welke wettelijke eisen de examens moeten voldoen. Een combinatie van een vaststeladviestraining en een constructietraining is in overleg mogelijk.

Deze training is niet geschikt voor constructeurs van taal- en rekentoetsen.

Dit leer je

Afhankelijk van de gekozen trainingsvorm wordt de specifieke inhoud vooraf en in overleg bepaald. In de training ligt het accent op het actief werken aan je eigen examen. De theorie behandelen we stap-voor-stap en je krijgt praktische oefeningen. Hiermee krijg je zicht op de onderdelen van het ontwikkelproces en daarna ga je met je eigen examen aan de slag. De trainer houdt voortdurend in de gaten welke onderdelen binnen het constructieproces nog aandacht nodig hebben en stuurt je bij.

Het resultaat

Om een goed resultaat te halen, is het belangrijk dat je voldoende op de hoogte bent van het eigen examenformat (examenstructuur en lay-out). Als alle constructiestappen zijn doorlopen, controleren we de kwaliteit van het examen met de vaststeladvieschecklist. Het conceptexamen is dan gereed voor definitieve vaststelling door de examencommissie.

Heb je de opdrachten gedaan en de trainingen bijgewoond? Dan ontvang je het certificaat Toetsconstructeur Startbekwaam Plan –Do met vermelding van Kennistoets of Proeve van bekwaamheid of CGI.

Meer informatie

  • Er kunnen 8 tot 10 deelnemers per training meedoen
  • Om jouw certificaat te verlengen, adviseren wij jaarlijkse intervisiebijeenkomsten met ons

Hoelang duurt de training?

De training bestaat uit drie dagdelen van 3 uur. Afhankelijk van jouw wens, kan dit worden uitgebreid.

Wanneer is de training?

De training wordt gegeven op:

  • dinsdag 28 september 2021

Maak je keuze van de datum bij de aanmelding voor de training. Op deze datum worden de eerste 2 dagdelen gegeven.  De planning van het derde dagdeel wordt afgestemd met de groep.

Geschikt voor

Volledig online X
Volledig op locatie V
Deels online X
Open inschrijving V

Inschrijven