Contact
Vaststellen toetsen - TOA toetsplatform
Vaststellen toetsen - TOA toetsplatform

Vaststeladviseur Startbekwaam TOA Toetsplatform

Regie toetsbeleid in eigen handen

Bureau ICE biedt binnen het TOA Toetsplatform een extra functionaliteit waarin je als school vaststeladvies op de Taal- en Rekenexamens kunt geven. Je controleert als vaststeladviseur de TOA toetsen en examens op kwaliteit. Waar zitten bij het vaststellen de verschillen tussen productieve taalexamens en beroepsspecifieke examens? Zijn de examens eigenlijk wel valide, betrouwbaar en bruikbaar? Waarom moet je examens vaststellen en waarop let je dan? Welke documenten heb je hierbij nodig en hoe bepaal je of het examen het juiste niveau heeft? In de training krijg je antwoord op al deze vragen.

Voor wie?

Deze training is voor examencommissieleden, vaststeladviseurs en toetscontructeurs die met het TOA Toetsplatform werken. We gaan ervanuit dat de deelnemer voldoende kennis heeft van de functionaliteiten van het TOA Toetsplatform.

Inhoud

Binnen de training krijg je als TOA Vaststeladviseur handvatten om voor de examencommissie advies uit te brengen over de kwaliteit van de TOA-toetsen/examens. Tijdens de training lopen we stap voor stap door het vaststelproces en weet je welke documenten je hierbij nodig hebt. Bij het vaststeladviesproces maken we onderscheid tussen de kwaliteitseisen op inhoudelijk-, examentechnisch- en beoordelingsniveau. We kijken daarom ook naar het constructieproces van de examens zodat je weet welke kwaliteitseisen er aan de examens gesteld zijn. Het bepalen van het juiste niveau is hier een onderdeel van. We kijken ook naar je eigen functioneren als vaststeladviseur en hoe je de kwaliteit van het vaststellen kan borgen of verbeteren.

In de training wisselen we de theoretische uitleg voortdurend af met het uitvoeren van praktische opdrachten. Zo selecteer je een eigen TOA examen waarbij je onder begeleiding van de trainer de vaststeladvieslijst invult. Op die manier is de training concreet en meteen praktisch toe te passen.

Resultaat

Heb je actief deelgenomen? Dan ontvang je het certificaat TOA Vaststeladviseur Startbekwaam van de examenvorm die daarbij hoort (fasen PDCA).

Hoelang duurt de training?

De training bestaat uit drie dagdelen van 3 uur. Je kunt de training aanvullen met intervisie.

Wanneer is de training?

  • Dagdeel 1 en 2: donderdag 25 november 2021
  • Dagdeel 3: maandag 20 december 2021 van 14.00 tot 17.00 uur

 

Meer informatie

  • In de training heb je de basisprincipes van het vaststellen van examens geleerd. We begrijpen heel goed dat het lastig is om dan uiteindelijk zelfstandig de examens te gaan vaststellen. Wij helpen je graag bij het vaststellen door coaching on the job. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
  • Om het certificaat te kunnen verlengen, adviseren wij jaarlijkse intervisiebijeenkomsten met Bureau ICE.
  • Een mogelijk vervolg op deze training is de Toetsconstructeurstraining.

Geschikt voor

 

Volledig online X
Volledig op locatie V
Deels online X
Open inschrijving V

Inschrijven