Contact

Vaststeladviseur Startbekwaam PDCA

Taken als vaststeller

Als beginnend lid van de vaststeladviescommissie ben je (mede)verantwoordelijk voor het vaststellingsproces van de examens. Wat zijn je taken eigenlijk binnen de vaststeladviescommissie? Welke dilemma’s kan je als vaststeladviseur tegenkomen en hoe ga je hiermee om? Is er verschil tussen het vaststellen van ingekochte examen en zelf geconstrueerde examens? Hoe bepaal je de kwaliteit van de examens en welke vaststelformats gebruik je eigenlijk? In deze training krijg je, onder anderen, antwoord op deze vragen.

Voor wie?

Deze training is voor leden van de vaststeladviescommissie die meer zicht willen hebben op het vaststellen van examens. Voor het vaststellen van taalexamens is er een aparte training beschikbaar.

Deze training is voor toets- en examenconstructeurs een goede opmaat, omdat hierin duidelijk wordt aan welke wettelijke eisen de examens moeten voldoen. Een combinatie van een constructietraining en een vaststeladviestraining is in overleg mogelijk.

Dit leer je

 • De basisbeginselen voor het vaststellen van examens.
 • De taken die je hebt binnen de examencyclus.
 • Je hebt zicht op hoe de kaders van het kwalificatiedossier of Keuzedeel in een goed onderbouwd theorie- en praktisch examen moeten terugkomen.
 • Je weet de examens op de wettelijke en toetstechnische eisen te controleren.
 • Je weet de weg te vinden in de verschillende exameninstrumenten en het is je duidelijk welke documenten je nodig hebt om een theoretisch en praktisch examen vast te stellen.
 • Tot slot kijk je ook achterom en weet je het vaststelproces te evalueren en eventuele verbeteracties aan de examencommissie voor te stellen.

De training voor de vaststeladviseurs staat in het teken van één, vooraf in overleg bepaalde, examenvorm. Je kunt denken aan het vaststellen van een proeve van bekwaamheid óf een kennisexamen.

Resultaat

Door de combinatie tussen theorie en praktijk kun je de stof direct toepassen en haal je veel rendement uit de training. Na afloop ontvang je een naslagboekje met alle behandelde onderwerpen.

Heb je actief deelgenomen? Dan krijg je het certificaat Vaststeladviseur Startbekwaam PDCA van de examenvorm die daarbij hoort.

Hoelang duurt de training?

Deze training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur.

Wanneer is de training?

De training wordt gegeven op:

 • donderdag 14 oktober 2021

Maak je keuze van de datum bij de aanmelding voor de training. Op deze datum worden de eerste 2 dagdelen gegeven.  De planning van het derde dagdeel wordt afgestemd met de groep.

Meer informatie

 • Er kunnen 10 deelnemers per training meedoen. Het is een training met open inschrijving en gaat door bij minimaal 4 deelnemers.
 • In de training heb je de basisprincipes van het vaststellen van examens geleerd. We begrijpen heel goed dat het lastig is om dan uiteindelijk zelfstandig de examens te gaan vaststellen. Wij helpen je graag bij het vaststellen door coaching on the job. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
 • Om het certificaat te kunnen verlengen, adviseren wij jaarlijkse intervisiebijeenkomsten met Bureau ICE.
 • Voor het vaststellen van TOA taalexamens is een aparte training Vaststeladviseur Startbekwaam TOA Toetsplatform

Geschikt voor

 

Volledig online X
Volledig op locatie V
Deels online X
Open inschrijving V

Inschrijven