Contact

Vaststeller startbekwaam

Wat zijn je taken als vaststeller?

Je bent lid van de vaststeladviescommissie en je bent (mede)verantwoordelijk voor het vaststellingsproces van de examens. Wat zijn je taken eigenlijk binnen de vaststeladviescommissie? Welke dilemma’s kan je als vaststeller tegenkomen en hoe ga je hiermee om? Is er verschil tussen het vaststellen van ingekochte examen en zelf geconstrueerde examens? Welke vaststelformats worden er gebruikt en hoe evalueer je?

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor leden van de vaststeladviescommissie die meer zicht willen hebben op het vaststellen van examens.

Maximale groepsgrootte: 10 deelnemers. De aangeboden training gaat door bij een minimale deelname van vier personen.

Inhoud en resultaat van de training

In deze training leer je de basisbeginselen voor het vaststellen van examens. Je weet welke taken je hebt binnen de examencyclus. Je hebt zicht op hoe de kaders van het (herziene) kwalificatiedossier in een goed onderbouwd theorie- en praktisch examen moeten terugkomen. Natuurlijk weet je de examens op de wettelijke en toetstechnische eisen te controleren, gelukkig heb je hiervoor een vaststellijst. Je weet de weg te vinden in de verschillende exameninstrumenten en het is je duidelijk welke documenten je nodig hebt om een theoretisch en praktisch examen vast te stellen. Tot slot kijk je ook achterom en weet je het vaststelproces te evalueren en eventuele verbeteracties aan de examencommissie voor te stellen.

De training is praktisch ingericht en bevat veel oefeningen en handvatten om op basis van de vaststellijsten advies uit te brengen aan de examencommissie.

Een succesvol afgeronde training belonen we met het Certificaat Vaststeller startbekwaam PDCA.

Wanneer en kosten?

Plan – Do en Do:               
Op dit moment staan er nog geen nieuwe datums gepland. Neem contact met ons op bij eventuele vragen.

Check – Act:
Op dit moment staan er nog geen nieuwe datums gepland. Neem contact met ons op bij eventuele vragen.

Optioneel: vier uur extra persoonlijke begeleiding bij het vaststellen van examenproducten.

De kosten van deze training bedragen € 1.100,-.

Aanvullende informatie

In de training heb je de basisprincipes van het vaststellen van examens geleerd. We begrijpen heel goed dat het lastig is om dan uiteindelijk zelfstandig de examen te gaan vaststellen. TOA kan je helpen bij het vaststellen van de examens door coaching on the job, vraag ons naar de mogelijkheden.

Inschrijven