Blog – Samen bereik je meer: in gesprek met ouders

Blog Nadia Kuipers, IEP Eindtoets, IEP Leerlingvolgsysteem

Betrokken ouders hebben een positieve uitwerking op de ontwikkeling en groei van kinderen in de klas. Een goede samenwerking met ouders is daarom belangrijk. Elke school heeft vaste contactmomenten met ouders op de jaarkalender staan, maar hoe werk je tussen die momenten door aan de relatie met de ouders? In dit blog vertel ik je hoe ik contact leg én onderhoud met ouders.

Start van het schooljaar
Het eerste contact maak ik nog voor de eerste schooldag begint. Ik breng ouders via de schoolapp op de hoogte over de details van de eerste schoolweek. Waar worden de kinderen verwacht, op welke dagen hebben we gym, hoe ben ik bereikbaar? Ik stuur een foto van mezelf mee zodat de ouders mij kunnen herkennen. De kinderen en ouders starten de eerste schooldag zo met vertrouwen.

Ik vind het belangrijk dat de ouders zich welkom voelen in school en in de klas. In de eerste week mogen zij ’s ochtends mee het lokaal in. Zo kan ik met iedereen even contact maken. Na deze eerste week zijn de ouders ’s ochtends nog steeds welkom in school, maar zij komen dan niet meer mee de klas in. Ik zorg dat ik elke dag voor en na schooltijd zichtbaar en benaderbaar ben voor korte gesprekken en informeel contact. Dit doe ik door aanwezig te zijn in de gang en op het schoolplein. Tip: maak oogcontact, begroeten iedereen en zwaai naar de ouders die wat verderop op het plein staan.

Startgesprek
In de tweede week voer ik met alle ouders startgesprekken. Ik gebruik een vragenlijst als leidraad en ik bekijk per situatie wat nodig is. De ene ouder wil graag veel vertellen en de andere ouder heeft vooral vragen. Het mag allemaal. Ik wil tijdens het startgesprek vooral werken aan een positieve relatie met de ouder. Dit zijn voor mij de leukste gesprekken van het jaar, omdat ik de nieuwe ouders en de leerlingen hierdoor beter leer kennen.

Ouderavond
Naast de startgesprekken is er een ouderavond. Tijdens de ouderavond vertel ik meer over mezelf en ga ik inhoudelijk in op het onderwijs. Ik neem de ouders mee in de leerstof en vertel hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen. Ik vertel over ouderbetrokkenheid, hoe zij betrokken kunnen zijn en hoe ik hen betrek.

Een ouderavond is ook een perfect moment voor de ouders om elkaar te leren kennen. Wanneer de ouders elkaar beter kennen, voelen zij zich verantwoordelijk voor de hele groep en niet alleen voor hun eigen kind. Kinderen gaan eerder bij elkaar spelen en ouders kunnen steun aan elkaar hebben.

Digitaal contact
Naast het fysieke contact op school is digitaal contact heel waardevol. Vooral voor de ouders die minder zichtbaar zijn op school. Aan het eind van elke week deel ik een weekbericht via de schoolapp. In het weekbericht deel ik hoogtepunten, geef ik via foto’s een kijkje in de klas en vertel ik over de lesstof. Ik vertel ook hoe de ouders thuis met de lesstof aan de slag kunnen gaan. Ouders reageren positief op het bericht, zij vinden het prettig om te weten wat hun kind op school doet.

De schoolapp gebruik ik ook voor individueel contact met ouders. Ik deel wanneer dat nodig is informatie over prestaties en gedrag. Ik vraag ouders om mee te denken of om thuis in gesprek te gaan zodat we samen de situatie kunnen verbeteren. Ik wacht hier niet mee tot een gepland oudergesprek. Ze worden zo niet verrast tijdens een oudergesprek, maar zijn vanaf het begin aangehaakt. Let wel op dat digitale communicatie niet leidt tot miscommunicatie. Als dit toch gebeurt, zet ik het gesprek later op school voort.

Tot slot
Het is ontzettend belangrijk om de ouders als volledige partners te behandelen. Wij zijn expert op het gebied van onderwijs, de ouders zijn expert op het gebied van hun kind. Geef ouders de ruimte om trots te zijn op hun kind, maar ook om voor hun kind op te komen. Ga de ouders niet uit de weg, maar betrek hen actief. Samen bereik je meer!


Nadia Kuipers is juf in het basisonderwijs in de Rotterdamse Tarwewijk. Nadia houdt zich onder andere bezig met ouderbetrokkenheid, kansengelijkheid en meertaligheid. Via haar Instagrampagina @kijkje.in.groep3 geeft zij een kijkje in haar klas.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *