Bureau ICE wint aanbesteding volgtoetsen taal voor Caribisch Nederland

Culemborg, 1 oktober 2020

Bureau ICE ontwikkelt de komende vijf jaar in opdracht van het ministerie van OCW genormeerde volgtoetsen taal voor het primair en voortgezet onderwijs in Caribisch Nederland. Bureau ICE bundelt haar krachten met de Rolf groep. Daar waar Bureau ICE expert is in het ontwikkelen van toetsen en examens voor het onderwijs, is de Rolf groep expert in leren en implementeren.

De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius vormen samen Caribisch Nederland en zijn drie bijzondere gemeenten van Nederland. Het taalonderwijs kent een uitdaging omdat er op de eilanden sprake is van een andere moedertaal dan Nederlands. Om de leerlingen op de eilanden dezelfde kans in taalontwikkeling te geven als leerlingen in Europees Nederland, is het kunnen volgen van de groei essentieel.

Bureau ICE heeft de aanbesteding gewonnen door zich te onderscheiden met een gedegen projectorganisatie, alsmede de bekendheid met de verschillende belanghebbenden op de eilanden. Bovendien richt de aanpak zich op het werken met ontwikkelscores. Deze positieve benadering draagt bij aan een succesvol traject dat houvast geeft voor leraren.

Per 1 oktober start Bureau ICE met de ontwikkeling van toetsen spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid in het Papiaments, Engels en Nederlands als Vreemde Taal. Zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs: de eerste drie klassen van het vmbo, havo en vwo. Dit zijn geen eindtoetsen of examens maar volgtoetsen. Naast het ontwikkelen van de volgtoetsen komt er ook een dashboard voor de leerkrachten en docenten. Hierin wordt de voortgang van de leerlingen op gebied van de verschillende talen in kaart gebracht. Deze inzichten zorgen ervoor dat het geboden onderwijs beter kan worden aangesloten op het niveau van de leerling.

De Rolf groep zal de scholen trainen in het werken met de toetsen en de toetsresultaten. Met deze krachtenbundeling bieden we het beste van twee werelden: toetsontwikkeling én implementatie. Beide partijen doen waar zij goed in zijn, om op die manier tot het beste resultaat te komen.

Bureau ICE gelooft erin dat de volgtoetsen, het digitale dashboard en de dienstverlening een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het bevorderen van de taalverwerving van de leerlingen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

Over Bureau ICE:
Bureau ICE ontwikkelt al 30 jaar in opdracht van diverse ministeries en het onderwijsveld toetsen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs, inburgeringsexamens en staatsexamens. Op basis van deze expertise heeft Bureau ICE voor het basisonderwijs IEP ontwikkeld (Inzicht Eigen Profiel), met de IEP Eindtoets en het IEP LVS. Dit is een compleet leerlingvolgsysteem met genormeerde toetsen voor groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs. Daarnaast is er het JIJ! LVS voor het voortgezet onderwijs.

Over de Rolf groep:
De Rolf groep helpt professionals in het primair onderwijs en de kinderopvang om elke dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Door mee te denken, mee te doen én door álle kennis over de ontwikkeling van kinderen te delen. Daarbij geeft de Rolf groep advies over educatieve leermiddelen, die passen binnen de pedagogische visie van een school, toekomstplannen en budget. De Rolf groep is in het Caribisch gebied actief via Koks Gesto Caribbeans op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten en in Suriname.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *