Checklist: hebben we het als examencommissie op orde?

Checklist examencommissie

Je hebt als examencommissielid natuurlijk taken en verantwoordelijkheden. Sinds kort extra belangrijk, omdat elke school per 1 augustus een examencommissie moet hebben die toeziet op de kwaliteit van toetsing. Daar komt een hoop bij kijken en we kunnen jou hier stap voor stap in begeleiden. Zodat er een beoordelingssysteem komt met eerlijke criteria voor iedereen.

Wat kun je afvinken en waar heb je hulp bij nodig? Bekijk de checklist voor jullie examencommissie:

 

1. Kwaliteit
Toezien op en borgen van de kwaliteit rond examinering:

  Loopt het proces van examinering goed?
  Denk je dat alle examens eerlijk en eenduidig worden beoordeeld?
  Klopt de inhoud met het PTA?
  Past het examenprogramma bij de visie van de school?
  Sluiten de examens de leerstof voldoende af of zijn vervolgtoetsen nodig?

Aandachtspunten daarbij:
– Onderdelen uit het examenprogramma toetsen we het liefst één keer
– De examens bevatten genoeg leerstof
– We bieden genoeg mogelijkheden voor herkansingen

 

2. Afspraken
Over kwaliteitsbewaking maak je vervolgens heldere afspraken:
 Hebben we dat zwart op wit als het gaat om het vaststellen van examens?
  Hebben we controle op al die processen?
  En hebben we dit vervolgens goed vastgelegd in de benodigde:

 

3. Documenten
Denk aan:

  PTA
 Examenreglement
  Jaaroverzicht
  Plan van toezicht

 

Aan de slag met een eerlijk toetsbeleid
Hoe starten we nu als volwaardig examencommissie? Daar gaan we jou in trainen. Na afloop heb je voldoende kennis over taken, verantwoordelijkheden en rolverdeling. Weet je hoe je tot goede examinering en toetsing komt en kun je de kwaliteit van toetsing beter borgen.


Wil je meer weten?

Met de training Examencommissie VO verbeter je jouw vaardigheden en ga je voor een stevige examencommissie met oog voor kwaliteit! Kies voor een training bij jou op school of voor open inschrijving.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *