Dag van de startende leraar!

Startende leraar

De dag van de Leraar is een dag die gevierd mag worden. En graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om de startende leraar in het zonnetje te zetten. Want het is nogal wat om in deze tijd te kiezen voor het basisonderwijs. In een tijd waarin je in het nieuws veel hoort over werkdruk, grote klassen, lastige kinderen, laag salaris, moeilijke ouders en minder waardering. Terechte zorgen die ervaren leerkrachten uiten, die er tegelijkertijd voor zorgen dat het beeld van de leraar niet rooskleuriger wordt.   

Gelukkig zijn er nog veel startende leraren die de uitdaging aan gaan. En wat bof ik dat ik deze groep mag begeleiden! Als zij de toekomst van het onderwijs zijn, dan kan ik jullie verzekeren dat het de goede kant op gaat. De starters hebben er zin in en tonen lef in hun onderwijs.  

Visie op onderwijs

Met mijn duo-collega van vorig jaar sprak ik in de loop van het jaar over visie op onderwijs. Zij is ook één van mijn startende leraren en gaf toen aan dat ze daar nog geen antwoord op kon geven omdat ze nog lerende was. Om haar visie op onderwijs beargumenteerd vorm te kunnen geven, wilde ze eerst ervaring opdoen, in gesprek gaan met haar collega’s, goed kijken naar de leerlingen en het onderwijs dat ze hen geeft. Hieruit spreekt voor mij een belangrijk kenmerk van de groep startende leraren en daar mogen we ze om prijzen. Ze realiseren zich dat ze nog niet alles weten en nog niet alles kunnen.  

Een startende leraar is een lerende leraar

Net zoals bij onze leerlingen die aan het begin van de basisschool nog niet weten wat ze straks in groep 8 allemaal al geleerd hebben en kunnen, is voor beginnende leraren ook alles nog nieuw en wennen. Zij hebben behoefte aan tijd en begeleiding en daar hebben ze ook recht op. Tot nu toe heb ik tien startende leraren geobserveerd aan de hand van hun kijk- en coachvraag. Tijdens de nagesprekken stel ik hen vragen om ze aan het denken te zetten. Het is soms lastig voor de beginnende leerkracht om met alternatieve ideeën of oplossingen te komen. En dat is logisch: Hun gereedschapskist met mogelijkheden is nog niet gevuld. Na deze prikkelende vragen geef ik ze mijn tips en tricks, en daar hebben ze behoefte aan. Want het is toch altijd fijn om als beginner wat handvatten te krijgen van een meer ervaren collega? 

Wat een potentie!

Het mooiste aan het geven van al die tips aan startende leraren, is dat ze er ook serieus mee aan de slag gaan. De starters nemen de informatie van collega’s als sponzen en  

proberen graag alles uit. Ze zijn op zoek naar manieren om het onderwijs dat zij geven aan te laten sluiten bij de behoeften van hun leerlingen. Net zoals ik probeer de begeleiding aan te laten sluiten bij de behoeften van de starters. Hoe verschillend al deze leraren ook zijn, ze hebben een duidelijke overeenkomst: Het is echt een groep mensen vol potentie. En potentie, dat moet je koesteren.  

Keuzes maken

Potentie betekent niet dat je nu al heel goed bent. Het betekent wel dat je de mogelijkheid in je hebt om ontzettend goed te worden. En daar komt de ervaren leraar om de hoek kijken. Hoe koester je de startende leraar? Door te ondersteunen, te helpen, aandacht te hebben voor alle successen die ze behalen en een luisterend oor te bieden voor als het even niet zo lekker loopt. Door open te staan voor het enthousiasme waarmee ze de uitdaging van het onderwijs aan gaan. En door mee te denken als ze met nieuwe, leuke, innovatieve plannen komen. We zijn allemaal ooit startend leraar geweest. Als je als ervaren leraar mee kan gaan met de open en soms onbezonnen bevlogenheid van de startende leraar, dan liften zij vervolgens mee op de expertise en kracht van de ervaren leraar.  

Nieuwsgierig hoe Renée haar startende leraren stimuleert om leraren met lef te worden? En welke stappen daar voor nodig zijn? Tijdens het Toetsfestival PO inspireert Renée met haar verhaal over het maken van keuzes om een sterkere (startende) leraar te worden.  

Renée van Eijk is lerares in het basisonderwijs in Rotterdam. Naast lesgeven houdt Renée zich bezig met onderwijs door op onderwijsevenementen te spreken over eigenaarschap van leraren en het effect daarvan op hun onderwijs, startende leraren te coachen en inspireert ze lerarenteams met de onderwijs modeshows van EduEnVogue. In haar blogs vertelt Renée over keuzes die ze maakt in haar onderwijs en hoe deze keuzes bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen in haar klas.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *