De eerlijke ontwikkeling van iedere leerling

We vieren dit jaar de vijfde verjaardag van de IEP Eindtoets, een mijlpaal voor Bureau ICE in het basisonderwijs. In april 2019 maken heel veel groep 8 leerlingen de IEP Eindtoets. Een trouwe groep scholen kiest ieder jaar weer voor de manier van toetsen waarin wij geloven, betekenisvol toetsen; toetsvragen die aansluiten bij de leefwereld van een 11/12-jarige. Ieder jaar haken daar ook nieuwe scholen bij aan. En daar ben ik reuzetrots op.

“Wat maakt dat jij ’s morgensvroeg je bed uitkomt en naar je werk gaat’, werd mij pas gevraagd. Dat antwoord kwam heel snel: “Omdat ik de leukste baan heb die je je kunt bedenken. Ik ben productmanager van de IEP en werk iedere dag met ontzettend gedreven, slimme collega’s vol overgave, én met veel humor, aan iets echt goeds voor het basisonderwijs.”

Passie voor het onderwijs is wat ons drijft. Het bepaalt al 25 jaar ons denken en doen. Ons vertrekpunt is de leerling voor wie we een rol van betekenis willen spelen in zijn of haar ontwikkeling. De leerling,
waar iedere school en iedere leerkracht zich hard voor maakt. Hoe zorgen we ervoor dat een kind van 4 jaar dat aan het onderwijs wordt toevertrouwd, echt kan ontwikkelen? Welke rol kunnen wij daarin
spelen? Je hoort weleens “naar schoolgaande kinderen leren bepaalde standaard dingen af, zaken die van nature bij ontwikkelen en groei horen. Denk aan nieuwsgierig zijn, vindingrijkheid, samen willen
werken, allemaal talenten die een kind uniek maken.” Wij willen juist dat die talenten in beeld blijven en bieden daar dan ook veel ruimte voor, naast de belangrijke taal- en rekenvaardigheden.

Onze eerste stap in het primair onderwijs was vijf jaar geleden, toen de IEP Eindtoets werd goedgekeurd door het ministerie van OCW. Toen maakten 250 scholen de IEP Eindtoets met hun groep 8-leerlingen. In 2018 waren dit al 2000 scholen; één op de drie scholen ‘IEPt’. Al vanaf onze eerste stappen in het basisonderwijs in 2014 merkten we dat onze manier van toetsen, passend bij wat
leerlingen gewend waren vanuit de leermiddelen, aansprak. Al snel kwam de vraag: “Hebben jullie ook zulke leuke toetsen voor de andere groepen binnen onze school?” Een mooier compliment konden we ons niet wensen: de spannendste toets van het hele basisonderwijs werd als leuk ervaren! Het gaf ons energie en motivatie om volgtoetsen te ontwikkelen voor de bovenbouw: groep 6, 7 en 8. En hoe mooi is het dat we nu kunnen aankondigen dat we vanaf schooljaar 2019/2020 een compleet IEP leerlingvolgsysteem hebben met vanaf groep 3 toetsen en meetinstrumenten voor hoofd, hart en handen. Instrumenten waarbij leerlingen al hun talenten kunnen laten zien op cognitief gebied,
maar juist ook op creatief gebied, qua leeraanpak én ook hoe zij sociaal emotioneel ontwikkelen.

De toets is voor ons geen eindpunt. We zien het als een schatrijke informatiebron die je helpt om inzicht te hebben in de ontwikkeling van een leerling. Maar niet minder belangrijk: we streven ernaar dat ook de leerling zich betrokken voelt bij zijn eigen leerproces én dat we scholen handvatten bieden om ouders of verzorgers tijdig aan te haken. Inzicht geven in een compleet kindbeeld en de ontwikkeling van een individu laten zien, zonder vergelijking met zijn klas of school. Dat vinden wij
eerlijk.

Deze andere manier van werken is ontzettend waardevol. Om leerkrachten te ondersteunen, te inspireren en te motiveren zijn we dit schooljaar ook gestart met de IEP-trainingen. In de trainingen geven we antwoorden op vragen als: wat kan ik allemaal met de informatie die uit de toetsen rolt? Hoe help ik de leerling daarmee verder? Hoe vertaal ik dat naar de onderwijspraktijk? En hoe kan ik bijvoorbeeld met ouders en leerling het gesprek voeren over de ontwikkeling? Ja, ook daar helpen we
ook de leerkrachten, directies en bestuurders graag mee verder. Zodat we de allemaal bijdragen aan de eerlijke ontwikkeling van iedere leerling.

Janneke Helsloot
Productmanager IEP

Wil je ook de gratis jubileumeditie van Toets! magazine ontvangen, meld je dan nu aan.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *