Implementatie TOA bij Rijn IJssel

Voor de mbo-opleidingen vanaf niveau 2 maakt Rijn IJssel al langer gebruik van TOA. En sinds dit schooljaar zetten ze het toetsplatform ook in bij de entreeopleidingen. Christel Wolterinck, beleidsmedewerker onderwijs en examinering én voorzitter van de examencommissie voor de entreeopleidingen, vertelt over de implementatie.

 

Vers van de pers

Bij Rijn IJssel Entree gebruiken ze TOA dit schooljaar voor het eerst. Zowel in het reguliere traject als in combinatie met NT2, voor deelnemers die een inburgeringstraject bij Rijn IJssel volgen.Onze instroommomenten zijn in augustus en februari”, licht Christel toe. “De februarigroep die vorig jaar is gestart, zijn we nu voor het eerst met TOA aan het examineren. Dus ja, het is echt vers van de pers.”

 

Pilot in een snelkookpan of langzaam uitrollen?

Voor deze examenperiode gaat het om een relatief kleine groep. Al met al zo’n 35 leerlingen. Een voordeel, vindt Christel. “In de examenperiode van juni-juli zijn het er meer. Maar we hebben daar wel even over getwijfeld, hoor. Wat gaan we doen? In een snelkookpan implementeren voor de februarigroep of langzaam uitrollen voor de augustusgroep? Achteraf zijn we blij dat we voor dat eerste hebben gekozen, want onbedoeld is het zo een pilot geworden. Dan heb je alles een keer doorlopen voor je het bij een grotere groep gaat gebruiken. Dat voelt goed.”

 

‘Helpdesk altijd paraat’

Binnen andere opleidingen binnen Rijn IJssel wordt TOA al langer ingezet. “Daardoor hadden we al een beheerder die het systeem al kende en aan wie we vragen konden stellen. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat ook de helpdesk van Bureau ICE altijd paraat staat. De collega’s van het examenbureau hebben daar goede ervaringen mee. Een voorbeeld? Als er een concrete vraag opkomt wanneer een examen op het punt staat te beginnen. Dan kun je wel gaan zoeken in de handleidingen. Maar als je belt, dan heb je meteen antwoord.”

 

Coronamaatregelen

De coronamaatregelen vormen ook dit schooljaar een complicerende factor bij het examineren. Hoe gaan ze daar bij Rijn IJssel Entree mee om? “Bij ons komen alle studenten voor hun examens naar school en ook veel onderwijs vindt plaats op locatie, omdat Entree-studenten vallen onder de kwetsbare doelgroep en een groot deel van het curriculum praktijkonderwijs is. Het is een kwestie van organiseren, voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Examens afnemen in groepjes van drie in plaats van vier. Eenrichtingsverkeer in het gebouw, looproutes. Het meubilair op anderhalve meter. Mondkapjes dragen. Dus spannend? Examens zijn sowieso spannend. Voor onze studenten scheelt het wel dat Nederlands en rekenen niet meetellen voor het diploma; het praktijkexamen is belangrijker.”

 

Examens op niveau 1F

De mogelijkheid om alle examens op niveau 1F af te nemen, was een belangrijke reden om voor TOA te kiezen: “Nederlands en rekenen tellen voor een entreestudent niet mee in de beoordeling, maar ze moeten er hun traject wel mee afsluiten. Voorheen gebruikten we de landelijke examens voor luisteren en lezen, en de eigen examens van Rijn IJssel voor gesprekken voeren en spreken. Dat was allemaal niveau 2F. En wat krijg je dan? Tweeën, drieën en vieren. Dat is niet motiverend voor een student. Wij wilden daarom examineren op niveau 1F, maar daar zijn helaas geen landelijke examens voor en ook binnen Rijn IJssel waren ze niet voorhanden.”

 

Doorstroomsfeer

Dus? “Toen kwamen we bij TOA uit. Ik ben erg benieuwd wat dit doet met de cijfers. En ik verwacht dat het ook iets doet met de doorstroomsfeer. Doordat studenten examen doen op niveau 1F maak je ook de collega’s op mbo-2 duidelijk: je moet ze nog verder richting 2F helpen.”

 

Tip? Gewoon doen!

Nog een tip voor andere mbo’s die overwegen om het TOA platform te gaan gebruiken? “Gewoon doen! Je moet er even in duiken omdat sommige dingen anders werken dan je gewend bent. Maar wij zijn heel blij met de stap. We hebben de zekerheid van gekwalificeerde, goedgekeurde examens met een servicegerichte organisatie erachter. Dat voelt als een stevige ondergrond; een heel prettig gevoel.”

Tot slot nog een leuk detail: Christel werkte zelf tussen 1995 en 2005 bij Bureau ICE. “Toen waren we al bezig met TOA”, herinnert ze zich. “Het zegt iets dat het al zo lang op de markt is en al zo lang naar tevredenheid wordt gebruikt.”


Meer weten?

Lees hier verder over TOA Toetsplatform. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de TOA-nieuwsbrief voor het mbo.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *