Zo zit dat: fabels en feiten over IEP

IEP LeerlingvolgsysteemAls je nog niet met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS) werkt heb je misschien wel vragen. Past IEP bij ons? Waarom zou ik overstappen? Om je te helpen IEP beter te leren kennen, zetten we een paar stellingen op een rij. Fabel of feit: je ontdekt het in dit artikel!

Toetsen doe je om inzicht te krijgen voor een rapport of schooladvies. Fabel of feit?

Een feit, maar met een grote kanttekening. Want toetsen zijn véél waardevoller wanneer je ze vooral als middel gebruikt om de leerling vooruit te helpen, en om het onderwijs te verbeteren. Met IEP kijk je dus niet alleen naar het resultaat of het schooladvies. Het verhaal achter het resultaat is belangrijker. De IEP LVS toetsen laten met een rapport, de Talentenkaart, zien wat een leerling heeft opgepakt van het onderwijsaanbod van de afgelopen periode. Gaat getalbegrip goed maar is meten nog lastig? Dan kan de leerkracht daar in zijn onderwijsaanbod rekening mee houden.

Ook voor de leerling is het fijn om een toets niet te zien als een bepalend moment waarop hij afgerekend kan worden. Het is een moment om te kijken hoe het gaat, maar niet meer dan dat. Om de druk van het toetsen af te halen hebben we de IEP toetsen heel kindvriendelijk gemaakt door bijvoorbeeld rekening te houden met de belevingswereld van een kind. Zo is toetsen voor leerlingen een prettige ervaring en kan een kind zonder druk laten zien welke stof hij al beheerst.

Naast leerlingrapporten zitten in het IEP LVS ook rapporten over iedere groep en de hele school. Heeft de school minder groei doorgemaakt dan verwacht? Dan kan de school onderzoeken of het onderwijs aanpassingen nodig heeft.

Door leerlingen met elkaar te vergelijken krijg je het beste zicht op hun ontwikkeling. Fabel of feit?

Een hardnekkige fabel. Vergelijkend meten is al decennialang de manier waarop we leerlingen volgen in hun leerproces. Het nadeel van vergelijkend meten voor leerlingen is dat het kan leiden tot focus op competitie en prestatie in plaats van het stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling. IEP vergelijkt daarom de toetsresultaten van leerlingen niet met die van andere leerlingen, maar focust zich op de individuele groei. Hoe heeft een kind zich ontwikkeld in de afgelopen periode? Wat heeft hij geleerd van het onderwijsaanbod? En is de leerling op weg om de leerdoelen voor het basisonderwijs te behalen? Je ziet of én hoe een leerling zich heeft ontwikkeld in de afgelopen periode, en op welke vlakken. Dat geeft handvatten om het onderwijsaanbod precies op een leerling aan te passen.

Bij IEP kun je jouw school niet vergelijken met andere scholen. Fabel of feit?

Fabel. Het klopt dat IEP niet vergelijkend meet.  Een kind zal op het leerlingrapport nooit te zien krijgen hoe hij presteert ten opzichte van andere leerlingen; alleen of hij op weg is om de leerdoelen te behalen en welke groei hij zelf doormaakt.

In het IEP LVS kun je als leerkracht of ib-er echter wel kiezen welke norm je wilt gebruiken bij de groep-, school- en bestuursanalyse. Eén van die normen is om te vergelijken met een landelijk gemiddelde. Bij IEP adviseren we echter om vooral te kijken naar de inhoudsdoelen die jullie als school gesteld hebben: hoe ontwikkelen leerlingen zich daarin? Een mooie manier van analyseren  is door de resultaten af te zetten tegen de norm schoolweging. Zo zie je of de school functioneert zoals je mag verwachten op basis van de leerlingpopulatie.

De gemiddelde school heeft geen tijd om hoofd én hart en handen te toetsen. Fabel of feit?

Fabel. Ten eerste nemen de hoofdtoetsen (taal en rekenen) minder tijd in beslag dan je waarschijnlijk gewend bent van andere leerlingvolgsystemen. IEP heeft de toetsen zo ontwikkeld dat je met weinig vragen al een goed beeld krijgt van de leerling ten opzichte van de leerdoelen. Bovendien heeft de leerkracht geen nakijktijd, omdat IEP de antwoorden en analyses meteen digitaal verwerkt.

Ten tweede voldoen de hart- en handeninstrumenten aan de eisen van de inspectie voor het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling vanaf groep 1, en het monitoren van de sociale veiligheid en welbevinden in groep 7 en 8. Je hebt hier dus geen andere instrumenten voor nodig. De leerlingen vullen deze vragenlijsten zelf in, als leerkracht ben je daar dus geen extra tijd aan kwijt.

Ook helpen de hart- en handeninstrumenten leerlingen in hun leerproces. Bijvoorbeeld wanneer je ontdekt dat taal niet zo goed gaat omdat de leerling geen vragen durft te stellen, of moeite heeft zijn eigen werk te organiseren. Met het IEP LVS krijg je dus een compleet beeld van een kind waardoor je efficiënt en effectief kunt werken aan zijn ontwikkeling.

Leerlingen kunnen zelf hun Talentenkaart lezen en uitleggen. Fabel of feit?

Feit. Nadat de leerkracht de leerling wegwijs heeft gemaakt, kan deze heel goed begrijpen wat er op zijn Talentenkaart staat. Sommige scholen laten leerlingen het rapport zelf uitleggen aan hun ouders tijdens het oudergesprek. Vooral de leergroeimeters en spindiagrammen (hart en handen) spreken tot de verbeelding. Het grote voordeel? Een leerling kan zelf zien dat zijn harde werk vruchten afwerpt, en herkent zich in de talenten op zijn kaart. Dat motiveert en geeft een gevoel van eigenaarschap over zijn eigen ontwikkeling.

Overstappen naar het IEP LVS kost ons als school veel tijd. Fabel of feit?

Fabel. Uiteraard is het IEP LVS anders dat wat je tot nu toe gewend bent. Wij helpen jullie met de overstap naar het IEP LVS via goede uitleg- en instructievideo’s voor het eerste jaar. Deze video’s duren ongeveer vier uur voor het hele schooljaar. Gemiddeld genomen één uur per nieuwe fase in het eerste IEP jaar.

Het IEP LVS is ontwikkeld voor en door leerkrachten, IB’ers en schoolleiders. Samen maken wij IEP. Daardoor vind je in één systeem alles wat je nodig hebt om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. Je ziet deze samenwerking ook terug in onze service aan IEP-scholen: je bent geen nummer, maar een gesprekspartner.

De input van scholen heeft bovendien duidelijk gemaakt wat er nodig is voor een soepele overstap naar het IEP LVS. Wil je wat extra hulp? Dan staat het IEP-team voor je klaar. De klantenservice helpt je graag met praktische vragen en de IEP-adviseurs beantwoorden onderwijskundige vragen over de resultatenanalyse en opbrengstgericht werken. Als het nodig is komt de IEP-adviseur naar jullie toe. We IEP-en dus samen.

Meer weten over IEP?

Benieuwd naar onze producten of gewoon nieuwsgierig naar wat we nog meer doen? Lees dan verder.

IEP samenwerkingspartners
Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *