Formatief evalueren voor betere rekenprestaties

JIJ Training & Toetsing - rekentoets

Goed rekenonderwijs blijft onderwerp van discussie. Methode-onafhankelijke en betrouwbare rekentoetsen zijn belangrijk om tijdig inzicht te krijgen in de hiaten, zodat het duidelijk wordt waar u bij moet sturen. Maar wat is dan de juiste aanpak of methode? Uit een nieuwe studie blijkt nu dat er één ding ondubbelzinnig bijdraagt aan nog betere rekenprestaties: formatief evalueren.

 

Rekenprestaties hangen niet af van gebruikte methode

Op verzoek van de Onderwijsinspectie en NRO is onlangs een review studie gedaan. De vraag die hieraan ten grondslag lag was: ‘Welke beïnvloedbare factoren in het onderwijsleerproces hangen samen met reken- en wiskundeprestaties?’ Uit deze studie komt opvallend genoeg geen samenhang tussen leerstofaanbod of rekenmethode met reken-wiskundeprestaties naar voren. Wel bleek een aantal kenmerken van de docent en van de leerling samen te hangen met hun prestaties. De onderzoekers stellen dat de docent een grote rol speelt in goed reken-wiskundeonderwijs en de rekenprestaties van leerlingen.

 

Lees hier het volledige onderzoeksrapport(Bron: ‘Volgens Bartjens’, jaargang 38, nummer 3 – 2019, pag. 41-49)

 

Formatief evalueren blijkt een cruciale factor

Cruciale factoren in het rekenonderwijs zijn dus niet de didactiek en ook niet de rekenmethode. Formatief evalueren is dat wél. Uit het onderzoek:“Ten derde heeft formatieve toetsing, het gebruik van toetsgegevens om het leerproces te verbeteren, een positieve samenhang met rekenprestaties. Dit werkt zowel middels feedback aan de leerkracht, bijvoorbeeld via digitale leerlingvolgsystemen, als middels feedback aan de leerling per gemaakte opgave.”In de studie is duidelijk gebleken dat formatief evalueren bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerling en het rekenniveau dat hij haalt.

 

Leerlingen begeleiden in het halen van leerdoelen

Formatief evalueren is een manier van toetsen, die meer informatie oplevert dan alleen een meetwaarde. Een leerling krijgt vragen die zijn leerontwikkeling zichtbaar maken, voor de docent én voor de leerling zelf. Formatief evalueren vraagt ook een heel andere inzet van een schriftelijke toets. De methode-onafhankelijke toets is dezelfde, maar u gebruikt de resultaten om te achterhalen  hoe leerlingen leren en zorgt zo dat toetsing bijdraagt aan dat proces. Het vraagt een omslag van cijfergericht beoordelen naar het gebruik van de resultaten voor het behalen van leerdoelen. Uit ervaring weten we dat leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces veel gemotiveerder zijn.

 

Training voor juiste inzet en balans

Om formatief evalueren goed in te zetten en deze manier van toetsing echt bij te laten dragen aan de leerprestaties, heeft u training nodig. Formatief evalueren is geen toetstrucjemaar een manier van toetsen die voortdurend, in goede balans met summatieve toetsing, zowel formeel als informeel ingebed zou moeten worden in het onderwijs. De trainers van JIJ! Toetsing & Training kunnen u hierbij helpen. Samen met u ontwikkelen we een programma op maat, zodat u én uw leerlingen het meeste leerrendement behalen.

Neem contact op met onze adviseurs voor de mogelijkheden voor uw school.

Lees hier meer over ons basistraject formatief evalueren.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *