Het beste wat kinderen kunnen leren is om zichzelf te zijn

Yes, wat een heerlijk gevoel! De Inspectie van het Onderwijs was weer tevreden tijdens het bezoek. Er was veel aandacht voor ons; Aanbod, Didactisch handelen, Vervolgsucces en Kwaliteitszorg. Hoewel ik er echt van overtuigd ben dat ik op een fantastische school werk en dat we aan alles voldoen, was ik een beetje gespannen. Het is toch een soort toets waaraan je wordt onderworpen, even was ik weer terug bij mijn gevoel tijdens het examen op het voortgezet onderwijs. Gespannen, terwijl je weet dat je er alles aan hebt gedaan, en je er goed voorstaat. En toch………

In het schooljaar 2013 – 2014 hebben wij een nieuwe onderwijskundige visie ontwikkeld. Dit resulteerde in een vernieuwend onderwijskundig concept waarin de voorbereiding op het leven en werken in de 21e eeuw centraal staan. Kern van de aanpak is dat we werken aan de doelen van het basisonderwijs, maar dat de weg om de doelen te bereiken voor kinderen verschillend mag zijn. We gaan uit van de verschillen tussen kinderen. Het kind wordt bewust gemaakt van zijn eigen kennen en kunnen en de leerkracht begeleidt het kind in het zetten van een volgende stap op de leerlijn. Een school waar we nauw willen samenwerken met ouders in het belang van het kind.

Bekijk hier de video de werkwijze van ’t Prisma.

Mooie initiatieven vanuit een gevoel dat teambreed gedeeld werd; het kan en moet anders in het onderwijs. Samen met ouders, kinderen en verschillende onderwijskundige instellingen (zoals SLO, Bureau ICE, Helder Onderwijsadvies, EDI-trainingen, PLG’s binnen onze eigen samenwerkingsscholen) hebben we voor ons gevoel een prachtige school neergezet. We blijven werken aan nieuwe inzichten en verbeterpunten, dat is inherent aan het onderwijs. Fijn om te zien dat het zijn vruchten dus echt afwerpt. Waarom dan toch een gespannen gevoel? Voldoen we aan alle afvinkpunten? Ziet deze persoon in één dag hoe hard we werken met ons fantastische team, ouders en kinderen? Ja dus, en dat is fijn. En toch…….

Ik hoop van harte dat onze leerlingen dit gespannen gevoel niet of minder ervaren tijdens onze formatieve toetsen en toetsmomenten. Dat ze ons credo van school voelen en uitdragen; “Het beste wat kinderen kunnen leren is om zichzelf te zijn”. Dat ze deze momenten meer ervaren om te laten zien wat ze al kunnen. Dat ze de punten die ze nog lastig vinden ervaren als doelen waar je nog aan kan werken. Fijn, ik kan mezelf verder ontwikkelen en uitdagen.

We werken naar een bepaalde ambitie toe in onze school en werken met referentieniveaus. De leerlingen van unit 3 (leerjaar 6,7,8 en 9) praten ook over hun doelen en ambities. Ze weten per vakgebied waar ze nu staan en waar ze heen willen. Wat ze dan moeten aanpakken en hoe ze dit kunnen doen. En ja…….het voelt goed. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! Wat prettig om zo te kunnen werken en mezelf te blijven ontwikkelen.

Groet van Esther Tempels

Esther Tempels is werkzaam op basisschool ’t Prisma in Doetinchem. In haar blogs vertelt Esther over haar ervaringen op school en in het basisonderwijs.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *