Hoe kunnen de toetsen van IEP ondersteunen bij het opstellen van een schooladvies?

Ondersteuning Schooladvies
Ondersteuning Schooladvies

Voor het opstellen van een schooladvies gebruik je jouw observaties vanuit de dagelijkse praktijk, de informatie die je verkrijgt vanuit de methodes en de gegevens die het IEP LVS biedt.

IEP Leerlingvolgsysteem
Referentiekaders | Referentieniveaus

Referentiekaders | Referentieniveaus

Referentieniveaus en ontwikkelscores

Met het IEP LVS krijg je inzicht in het behaalde referentieniveau van een leerling. Volgens de wet hoeft een leerling niet aan een specifiek referentieniveau te voldoen om te mogen starten op de verschillende niveaus in het VO. Het functioneren van een leerling in het VO hangt immers niet alleen af van taal- en rekenvaardigheden, maar ook van de werkhouding, motivatie en executieve functies. Wel weten we dat:

• leerlingen die naar VMBO BB of hoger uitstromen erbij gebaat zijn als ze minimaal de leerdoelen op 1F-niveau beheersen (in het IEP LVS ontwikkelscore 60 of hoger);

• leerlingen die naar VMBO TL of hoger uitstromen erbij gebaat zijn als ze minimaal de leerdoelen op 2F/1S-niveau beheersen (in het IEP LVS ontwikkelscore 80 of hoger). Deze leerlingen krijgen ook wiskunde op het VO. Dit ligt in het verlengde van het 1S-niveau.

Onderscheid maken tussen bijvoorbeeld een VMBO BB en een VMBO KB leerling, doe je behalve met de scores ook op basis van leerlingkenmerken. Meer informatie hierover lees je onder het kopje ‘Inzoomen op de leerling’.

 

IEP LVS als ondersteuning

De IEP LVS toetsen ondersteunen jouw brede inzicht in de ontwikkeling van een leerling. Het IEP-advies is gebaseerd op één toets(moment) voor lezen, taalverzorging en rekenen, waarbij rekenen het zwaarste meetelt. Hier lees je hoe het IEP-advies berekend wordt. Houd altijd in het achterhoofd dat de toetsen in het IEP LVS een momentopname zijn. Dat is ook de reden waarom het IEP-advies niet op de IEP Talentenkaart verschijnt: het dient ter ondersteuning van het advies van de leerkracht. Je kunt als leerkracht een advies invullen, dat dan wordt getoond op de Talentenkaart.

 

Compleet kindbeeld

Neem bij het bepalen van het schooladvies alle informatie mee die je in de loop van de jaren hebt opgedaan over een leerling: de LVS toetsen en methodegebonden toetsen, het IEP-advies, maar ook de zachte vaardigheden en het zorgdossier. De Handreiking Schooladvisering van de Rijksoverheid geeft daarbij extra handvatten. Het helpt ook om te kijken naar de leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften die passen bij de diverse uitstroomniveaus. Hier vind je een voorbeeld van een overzicht de leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften.

 

Inzoomen op de leerling

Als je twijfelt tussen niveaus, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Heeft de leerling bij elk vakgebied het 1S/2F-niveau behaald? Is dat op het nippertje of ruimschoots (zie ontwikkelscore)? Het is belangrijk om ook het welzijn van de leerling in de gaten te houden. Moest de leerling heel hard werken om 1S/2F-niveau te halen? Dan kan het zijn dat TL beter past dan HAVO, zodat er naast het leren ook nog ruimte blijft voor andere interesses.
  • In hoeverre zijn de executieve functies ontwikkeld bij deze leerling? Denk aan plannen, emotieregulatie, ordelijkheid en impulsbeheersing. Plannen komt bijvoorbeeld goed van pas op het VWO.
  • Is de leerling gemotiveerd om te leren? Vindt hij of zij leren heel leuk? Dan past HAVO wellicht beter bij de leerling dan TL, zodat de leerling meer uitdaging krijgt.
  • Hoe heeft de leerling dit referentieniveau behaald? Had de leerling veel hulp nodig? Vroeg het veel van de leerling?
  • Als de leerling meer begeleiding nodig heeft, kan dat geboden worden op een bepaald niveau in het VO?

 

Meer informatie

Wil je hier meer over weten? Kijk dan vooral verder op:

Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs – Onderwijsinspectie
Overgang van primair naar voortgezet onderwijs – Onderwijskennis
Handreiking schooladvisering po-vo – SLO

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *