IB’er Judith Trimbach over het IEP Leerlingvolgsysteem

IEP Leerlingvolgsysteem bij een lage schoolweging
IEP Leerlingvolgsysteem bij een lage schoolweging

Veel scholen zijn zich aan het oriënteren op een nieuw leerlingvolgsysteem. Nederland kleurt IEPgroen. Inmiddels werkt 30% van de basisscholen met het IEP LVS. Alle schooltypen werken met veel enthousiasme met IEP. Van openbaar onderwijs, scholen met religieuze achtergrond, montessorionderwijs, dalton, jenaplan tot SBO. Dat zijn scholen met allemaal een verschillende schoolweging. Zo dus ook scholen met een lage schoolweging. Op deze pagina lees je de ervaringen van OBS Tuindorp; een school met een lage schoolweging. 

OBS Tuindorp in Utrecht stapte vorig schooljaar over op het IEP LVS. De school heeft een lage schoolweging: van veel leerlingen kan een hoge uitstroom worden verwacht. Intern begeleider Judith Trimbach legt uit waarom het IEP LVS goed bij hun school past.

Logo OBS Tuindorp

Judith Trimbach IEP Leerlingvolgsysteem - referentie

Weg van de hokjes

‘In een team-tweedaagse aan het begin van het schooljaar 2021-2022 kwam unaniem naar voren dat we met een ander leerlingvolgsysteem wilden werken. We hebben toen alle LVS-systemen naast elkaar gelegd, en daar is IEP uitgekomen. We waren op zoek naar een systeem waarin het cognitieve en sociaal-emotionele deel samen werd genomen. En we wilden weg van de hokjes. We liepen er tegenaan dat kinderen continu een “5” score haalden en in het “rode hokje” zaten. Dat konden we heel lastig uitleggen aan ouders en kinderen. Het proces moest meer voorop staan, en het resultaat minder.’

 

Individuele groei

‘Bij IEP wordt juist dat groeiproces van leerlingen goed zichtbaar: je kunt terugzien welke leerdoelen een leerling heeft behaald en daarop aanhaken. Daarom denk ik dat IEP goed past bij scholen die procesgericht werken. In de communicatie naar ouders hebben we wel veel aandacht gestoken. Ouders zijn erg gewend aan het oude LVS, en vragen letterlijk: “Wat scoort mijn kind dan? Doet hij het nu goed of slecht?” Dus we hebben ouderavonden gehad en informatiebrieven gemaakt om uit te leggen wat wij willen laten zien met de IEP-resultaten. Dat het echt gaat om individuele groei. En met de referentieniveaus konden we ook heel mooi de link leggen naar het VO. Dat is belangrijk voor onze ouders, dat ze weten wat de uitstroom gaat zijn en hoe ze dat kunnen aflezen aan de IEP rapportages.’

 

Toets als hulpmiddel

‘Een deel van onze leerlingen is al verder in de leerstof en scoort hoog op de IEP toetsen. Als leerlingen steeds de maximale score halen, hebben ze geen volle leergroeimeters. Dat moesten we wel uitleggen aan ouders. Met de detailscores een pagina verderop konden we laten zien dat de leerling juist alle getoetste stof beheerst. Zo gebruiken we het IEP LVS ook: een toets is een bevestiging dat de leerling de aangeboden lesstof beheerst. Door de toetsen op een passend referentieniveau aan te bieden in de bovenbouw krijgen we een goed beeld van waar de leerling staat op de leerlijn. Verder willen we geen nadruk leggen op toetsen, maar kijken we in de klas wat de leerling nodig heeft.’

 

Wat past bij jullie school?

‘Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je als school een weloverwogen keuze maakt voor een LVS, gebaseerd op een visie op toetsen. Zoek een systeem dat past bij de visie en werkwijze van de school. Wij willen toetsen gebruiken om de lesstof zo goed mogelijk op de onderwijsbehoeften van de leerlingen af te stemmen: daarom past IEP goed bij onze school.’

 

Meer weten over het IEP LVS?

Het leerlingvolgsysteem van IEP legt de focus op groei, niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vergelijken we kinderen niet met elkaar.

Wij geloven bovendien dat een kind meer is dan taal en rekenen! Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *