IEP is niet meer weg te denken uit het basisonderwijs

Sinds basisscholen in 2015 zelf een eindtoets mogen kiezen, is het aantal leerlingen dat eind groep 8 de IEP maakt bijna vertienvoudigd. Elk jaar stappen nieuwe scholen over. Vanwaar dit succes? Janneke Helsloot, productmanager van de IEP: ‘Scholen horen enthousiaste verhalen van scholen die de IEP al afnemen. Kinderen ervaren veel minder stress bij het maken van de IEP. De toets ziet eruit als een werkboekje, met opdrachten die ze met potlood kunnen maken – zoals ze elke dag gewend zijn te werken. Dat geeft vertrouwen.’

Toen de overheid 6 jaar geleden bekendmaakte dat elke basisschool vanaf 2015 een eindtoets moest afnemen in groep 8, maar zelf mocht kiezen wélke, aarzelde Bureau ICE geen moment. Ze wilden een eindtoets aanbieden die anders was dan de alom bekende Citotoets. Met de slogan “Een kind is meer dan taal en rekenen” kwam de IEP Eindtoets op de markt.

Helsloot: ‘We wilden laten zien dat het anders kan en een eindtoets van goede kwaliteit ontwikkelen die vooral inzicht geeft in wat een kind kán. Tegelijkertijd moest het een toets worden waaraan kinderen met plezier werken, zodat spanningen het resultaat zo weinig mogelijk beïnvloedt. Zo krijg je een eerlijk beeld van de prestaties van kinderen, dat leerkrachten van groep 8 helpt als second opinion naast het schooladvies dat ze gegeven hebben.’

 

De IEP Eindtoets ziet eruit als een werkboekje, leerlingen mogen de opdrachten met potlood invullen – zoals ze elke dag gewend zijn te werken. Dat geeft vertrouwen.

 

Laagdrempelig, betrouwbaar en valide

Voordat de IEP Eindtoets bij leerlingen op het tafeltje ligt, is er veel specialistisch werk aan voorafgegaan. Ervaren toetsconstructeurs van Bureau ICE met een achtergrond als taalkundige of onderwijskundige werken een paar jaar aan de opgaven. Ze werken samen met collega’s die psychometrisch onderzoek doen naar de toetskwaliteit van de opgaven. De Expertgroep Toetsen PO keurt jaarlijks de eindtoetsen en stelt de normering vast. Helsloot: ‘De IEP draagt bij aan een belangrijke beslissing: de schoolkeuze van jonge kinderen. Daarom moet de toets goed in elkaar zitten en zijn de betrouwbaarheid en validiteit heel belangrijk. De IEP Eindtoets is al 6 jaar op rij goedgekeurd.’

De IEP heeft voor kinderen een vertrouwde vorm. De Eindtoets ziet eruit als een werkboekje, met opgaven die aansluiten bij de leefwereld van een 11/12-jarige. Geen schrapkaart waarop kinderen het vakje van het juiste antwoord moeten inkleuren, waarmee makkelijk fouten worden gemaakt, maar een fris vormgegeven boekje waarin je het antwoord gewoon opschrijft.

‘De dag van de eindtoets is in wezen niet anders dan andere schooldagen,’ legt Helsloot uit. ‘Net als op andere schooldagen laten kinderen zien wat ze kunnen. Zo wordt het ook ervaren, horen we terug van leerkrachten en kinderen.’

 

De toets moet goed in elkaar zitten; betrouwbaarheid en validiteit zijn heel belangrijk. De IEP Eindtoets draagt immers bij aan een belangrijke beslissing: de schoolkeuze van jonge kinderen.

 

IEP Leerlingvolgsysteem

Naast de IEP Eindtoets biedt Bureau ICE inmiddels ook het IEP Leerlingvolgsysteem, dat een compleet beeld geeft van de ontwikkeling én de talenten van het kind. ‘We willen kinderen niet in hokjes plaatsen, zoals A tot en met E of I tot en met IV. We laten in het IEP Leerlingvolgsysteem de eigen ontwikkeling van een kind zien aan de hand van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Daarnaast bieden we instrumenten waarmee leerlingen inzicht krijgen in hun eigen profiel, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en het creatief vermogen.’
 

Digitale eindtoets in aantocht

Helsloot stond in 2015 aan de wieg van de IEP en praat met trots over dat IEP inmiddels niet meer weg te denken is uit het basisonderwijs. ‘Wat ik in 2015 voor ogen had was een leerlingvolgsysteem met een eindtoets dat leerlingen en leerkrachten helpt om het onderwijs vorm te geven in plaats van om leerlingen af te rekenen. Daarin zijn we meer dan geslaagd! Het volgende wat we gaan ontwikkelen is een digitale eindtoets naast de papieren toets. En aan het IEP Leerlingvolgsysteem gaan we kleuteraanbod toevoegen.’
 

Meer weten?

In december start de aanmelding voor de IEP Eindtoets 2021. Is jouw school zich aan het oriënteren? Lees hier alles over de IEP Eindtoets.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *