“Ik weet nooit precies hoe de dag gaat verlopen”

Toets! Special Samen Meer Zien - Maud Spee
Toets! Special Samen Meer Zien - Maud Spee

Het is acht uur als ik de school waar ik werk in loop. Onderweg begroet ik mijn collega’s en de eerste leerlingen die binnendruppelen. Het is een grote middelbare school met een breed aanbod van vmbo-basis tot en met vwo. In deze grote school, met plaats voor ruim 800 leerlingen, hebben wij met onze bijna 150 vso-leerlingen ons eigen plekje gevonden. Deze 150 leerlingen volgen bij ons onderwijs van vmbo-basis tot en met havo, maar zijn gezien hun onderwijsbehoeftes aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs. Ze hebben voor nu nog behoefte aan een veilige, kleinschalige en gestructureerde omgeving. Veelal betreft het leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ons doel als school is, naast het bieden van goed onderwijs, deze leerlingen klaar te stomen voor een terugkeer naar het regulier onderwijs. Doordat onze school zich in een reguliere school bevindt, kunnen we leerlingen die daaraan toe zijn, langzaam laten wennen aan een grotere en minder gestructureerde omgeving. Het zorgt er in ieder geval voor dat onze leerlingen zich een echte middelbare scholier voelen, zeker wanneer ook voor hen de kantine in de pauze open is om iets lekkers te kopen.

Zelf ben ik binnen deze school werkzaam als orthopedagoog en lid van het managementteam. Dat betekent dat ik mede eindverantwoordelijk ben voor de leerlingenzorg en daarnaast de dagelijkse praktijk aanstuur. Het betekent vooral dat ik nooit precies weet hoe een dag gaat verlopen. Zoals elke dag staan er vandaag een aantal afspraken in mijn agenda. Overleggen met collega’s, intakegesprekken met ouders van nieuwe leerlingen, afstemming met hulpverlening of gesprekken met andere scholen. Wanneer nodig sta ik, samen met mijn andere collega’s die niet voor de klas staan, ook paraat om bij te springen. Zo zie ik op onze groepsapp de vraag van een leerkracht of iemand tijd heeft voor een leerling bij hem in de klas. De leerkracht merkt dat de leerling overprikkeld is en moeite heeft zich te concentreren. Een van de leraarondersteuners reageert al snel met een duimpje en na een kort wandelingetje en gesprek met deze collega, is de leerling weer voldoende hersteld om de lessen verder te volgen.

In een ander kantoor zit een leerling met zijn hulpverlener. Doordat deze hulpverlening op school plaatsvindt, houdt de leerling meer tijd over na school die hij zelf in kan vullen. De leerling kan het geleerde dan meteen in de praktijk brengen op de plek waar hij het nodig heeft. Daarnaast krijgt de hulpverlener een goed beeld van wat er van de leerling op school gevraagd wordt. Ze kan dan ook gelijk binnenlopen bij de mentor van de leerling om haar bevindingen te delen. Ook bij leerlingen die buiten school hulp krijgen, zorgen we dat daar geregeld contact mee is. Zo zorgen we ervoor dat we allemaal aan dezelfde doelen werken en van elkaar weten hoe we dat doen.

Wanneer ik mijn kantoor uit loop, kom ik op de gang twee leerlingen tegen. Deze hebben vorig jaar bij ons eindexamen vmbo-tl gedaan en volgen nu havo 4 in het regulier onderwijs. In een tussenuur zitten ze vaak bij ons in de gang en ze voeren ook nog regelmatig een gesprekje met een van mijn collega’s. Dit biedt hun de veiligheid en de steun die ze nodig hebben om te wennen in hun nieuwe omgeving. Daarnaast vinden ze het ook gezellig en voor ons is het prettig om te weten hoe het met ze gaat. Wanneer dat nodig is, zijn we altijd dicht in de buurt om hen, of hun docenten te ondersteunen.

Verderop zwaait een andere leerling naar mij. Ook deze leerling zat vorig schooljaar bij ons in een vso-klas. Om voorzichtig de overgang naar het reguliere onderwijs te maken, volgt hij samen met een aantal van onze leerlingen zijn onderwijs in een aparte klas in het regulier onderwijs. Deze klas is kleiner en heeft de hele week ambulante ondersteuning van een van mijn collega’s. Deze collega is er voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, maar ook om docenten te coachen bij het geven van onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Toets! special

Heb jij de Toets! Special ‘Samen meer zien’ nog niet in je (digitale) mailbox zitten? Vraag dan nu gratis deze editie aan en ontvang direct de digitale versie. Liever per post, dat kan ook!

Toets! Special #3 - Samen meer zien
Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *