JIJ! Toetsen om van te leren

Waarom toets je? Eerlijk gezegd stelde ik mijzelf die vraag nooit toen ik nog voor de klas stond. Natuurlijk is het belangrijk om leerlingen regelmatig te toetsen, gewoon na elk hoofdstuk een proefwerk. Maar waarom eigenlijk? En wat doe je met het resultaat? Dat juist toetsing kan helpen om leerlingen te laten groeien, was een nieuw inzicht voor mij. Nu vormt toetsing immers vaak het eind van een lessenserie en staat het cijfer centraal. Terwijl het verhaal áchter het cijfer juist zo belangrijk is om de groeimogelijkheden te zien en de leerling verder te kunnen helpen.

Iedere leraar en school wil leerlingen in een belangrijke, vormende periode van hun leven de kans geven om hun unieke talenten te ontwikkelen. Als docent volg je die ontwikkeling vanaf brugklas tot soms wel 18 of 19 jaar. Soms van dichtbij in je les, als mentor of als vakdocent, dan weer van een (kleine) afstand. Je staat er niet zo bij stil, maar voor een leerling is dat misschien wel het meest belangrijke aspect van school: echt gezien worden in wie je bent, waar je staat en hoe je verder komt.

 

Een springplank

Bij Bureau ICE vinden we dat volgen en het echt zien van de unieke leerling essentieel. In het voortgezet onderwijs worden de ontwikkeling en leerresultaten van leerlingen gemeten en met die meetresultaten neemt men (vergaande) beslissingen over individuele leerlingen. Daarom is onze missie: een eerlijke evaluatie, om verder te komen. Eerlijk wil zeggen dat het meten veel vaker géén eindafrekening is dan wel. Dat we het inzetten als hulpmiddel om je doelen te halen, een springplank zogezegd.

 

Hoofd, hart en handen

Eerlijk is ook dat je niet de maat wordt genomen in vergelijking met de groep en een percentielscore je in een hokje van ‘zeer zwak’ tot ‘zeer goed’ plaatst. Want wat zegt dat nou?! Onze visie is dat een eerlijke evaluatie gericht is op groeipotentie en dus aangeeft in hoeverre een leerling zijn leerdoelen heeft behaald en wat hij of zij nog nodig heeft om daar te komen. Dat vergt kwalitatief zeer goede, methodeonafhankelijke genormeerde toetsen én expertise informatieve evaluatie. Niet alleen van cognitie (hoofd), maar ook van vaardigheden (handen) en sociaal-emotionele ontwikkeling (hart). Kortom: de executieve functies. Een andere manier van kijken naar leerlingen, die enorm bijdraagt aan hun motivatie en gevoel van competentie.

 

JIJ! Toetsing & Training

Daarom hebben wij JIJ! Toetsing & Training ontwikkeld. Om elke docent en beleidsmedewerker in het voortgezet onderwijs, die op zijn of haar school de toetscultuur in die richting wil laten bewegen, te kunnen ondersteunen. JIJ! biedt een compleet
aanbod met beleidsadvies, docententrainingen op school én praktische tools zoals een digitaal leerlingvolgsysteem met onaf

Peter Hoogendijk - Product manager voortgezet onderwijs

hankelijke genormeerde toetsen en ontwikkelingsscores. Voor een goede balans tussen formatief en summatief toetsen. Goed formatief toetsen zorgt voor betere leerprestaties, een grotere motivatie en meer eigenaarschap.

En met betrouwbare summatieve toetsen borg je de eindniveaus. We hebben ze allebei nodig. Zo ondersteunen we bij Bureau ICE met hart en ziel docenten bij hún missie: iedere leerling eerlijke kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen en zijn onderwijsdoelen te halen, onafhankelijk van achtergrond, afkomst en de groep waarin hij zich bevindt.

Peter Hoogendijk
Productmanager JIJ! Toetsing & Training

Wil je ook de gratis jubileumeditie van Toets! magazine ontvangen, meld je dan nu aan.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *