Hart en Handeninstrumenten voor een goede start van het schooljaar

Het nieuwe schooljaar is gestart. Heel fijn dat we de leerlingen weer in de scholen mogen ontvangen. Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep; hoe zorg je ervoor dat je de kinderen leert kennen en dat je écht ziet wie ze zijn en wat hun talenten zijn? Dat is belangrijk, zeker in deze tijd.

Uit onderzoek blijkt dat het welbevinden van de leerling een belangrijke factor is voor de ontwikkeling van het kind. Het zorgt ervoor dat een leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Voor IEP is dat geen nieuws: we zeggen niet voor niets dat een kind meer is dan taal en rekenen. Vandaar dat je in ons leerlingvolgsysteem ook een instrument vindt om sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen.

De eerste weken, weer even wennen

De eerste weken van het nieuwe schooljaar leren de leerlingen weer om naar school te gaan, maken ze kennis met elkaar en met jou als leerkracht. Juist in die eerste fase van het nieuwe schooljaar is het ontzettend belangrijk om de individuele leerlingen goed te leren kennen. Wat vindt de leerling leuk, of juist niet? En op welke manier kun jij de leerling helpen zijn of haar plekje in de klas te veroveren? Met wie kan de leerling goed opschieten en welke leerlingen mijdt hij of zij juist? Zo zijn er heel veel verschillende aspecten. Het is goed om in je achterhoofd te houden dat welbevinden uitkomt op openheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid en spontaniteit. Als je inzicht hebt in wie jouw leerlingen zijn en hoe de verhoudingen zijn tussen de leerlingen, heb je met deze kennis en informatie de basis om er een hechte groep van te maken. Een groep waarin alle leerlingen tot hun recht komen en hun talenten kunnen tonen en ontwikkelen.

Inzicht in welbevinden met IEP Hart en Handeninstrumenten

Welbevinden is een apart aandachtspunt op de menukaart die door het ministerie van OCW gemaakt is in het kader van het NPO. Gebruik je het IEP LVS al? Om jouw leerlingen goed te leren kennen, kun je aan het begin van het schooljaar de IEP Hart en Handeninstrumenten inzetten. De Hart en Handeninstrumenten geven je handvatten om te achterhalen hoe het gaat met jouw leerlingen. Aan de hand van een gesprekje over wat ze hebben ingevuld, krijg je een mooi beeld van de leerlingen. Op die manier kun je eventuele obstakels aan het begin van het schooljaar wegnemen, zodat zij uiteindelijk beter profiteren van het onderwijs dat jij ze aanbiedt.

Daarnaast krijg je inzicht in de talenten van jouw nieuwe klas. Er zijn leerlingen die empathisch zijn of die een luisterend oor kunnen bieden. Er zijn ook leerlingen die goed kunnen plannen en organiseren. Al deze leerlingen kunnen hun talenten inzetten ten behoeve van de groep. Op deze manier komen alle leerlingen goed tot hun recht binnen de groep en voelt iedereen zich gewaardeerd en gezien.


Dit ben ik

Om de kennismaking verder op gang te helpen kun je de Dit ben ik-kaart printen voor alle leerlingen in de klas. Hierop vullen de leerlingen in waar ze blij van worden, waar ze anderen mee kunnen helpen en wat ze nog willen leren. Dit kun je vervolgens bundelen. Leuk om te lezen en verder kennis met elkaar te maken!

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *