Persbericht: Ook digitale adaptieve IEP Eindtoets goedgekeurd door Expertgroep PO

Digitale IEP Eindtoets expertgroep
Digitale IEP Eindtoets expertgroep
Naast de papieren variant nu ook een digitale adaptieve IEP Eindtoets

 

Culemborg – 2 november 2022 – De IEP Eindtoets, bekend van haar papieren IEP Eindtoetsboekjes, is vanaf dit jaar óók digitaal te maken. Deze digitale adaptieve variant is deze week goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO. Alle eindtoetsen hebben deze goedkeuring nodig voordat ze aangeboden mogen worden aan scholen. Naast de vertrouwde papieren variant nu dus ook een nieuwe digitale adaptieve IEP Eindtoets. Beide varianten kunnen in één klas ingezet worden. Zo maakt iedere leerling de IEP op de manier die het best past.

 

Goedkeuring Expertgroep PO

In het basisonderwijs mogen alleen de door de minister toegelaten eindtoetsen gebruikt worden. Bij de beslissing over de toelating van de eindtoets laat de minister van OCW zich informeren door de Expertgroep Toetsen PO. De expertgroep beoordeelt de onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van een eindtoets. Het besluit van de minister tot toelating van de eindtoets in het primair onderwijs geldt voor vier jaar.

 

IEP niet meer weg te denken uit het basisonderwijs

Sinds schooljaar 2014-2015 is de eindtoets in groep 8 verplicht. In dat eerste jaar kozen er zo’n 250 scholen voor de toen nog nieuwe IEP Eindtoets. Inmiddels zijn dat bijna 2.500 scholen, 40% van het basisonderwijs IEPt. Tot dit jaar kon dat met de kindvriendelijke IEP Eindtoetsboekjes. Vanaf dit schooljaar, eindtoets 2023, kan dat ook met de digitale adaptieve variant.

 

IEP blijft IEP

De IEP Eindtoets is bekend van haar frisse, eigenzinnige vormgeving, heldere vraagstelling, behapbare afnametijd en past bij de belevingswereld van leerlingen. Leerlingen geven dan ook vaak terug dat de IEP Eindtoets niet voelt als een toets. De digitale variant kent dezelfde kenmerken. Doordat het digitaal is, zijn er meer mogelijkheden om verschillende vraagtypen te gebruiken. Daarnaast is de digitale IEP Eindtoets adaptief. Dat wil zeggen dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Bij de papieren IEP Eindtoets lopen de vragen op van makkelijk naar moeilijk, zodat ieder kind een succesgevoel ervaart. Bij de digitale adaptieve IEP Eindtoets starten alle leerlingen met eenzelfde basistoets en krijgen vervolgens op hun eigen niveau nog meer vervolgvragen. Zo kan iedere leerling laten zien wat hij kan. De eerste reacties van leerlingen op de digitale variant: “Zo vind ik het wel leuk om een toets te maken” en “Op de laptop kon ik het beter zien, omdat ik kon inzoomen”.

 

Kies wat past bij de leerling 

Leerkrachten bepalen zelf welke IEP Eindtoets de leerling maakt. Wanneer scholen in de dagelijkse onderwijspraktijk digitaal werken dan is een digitale adaptieve IEP Eindtoets logisch, leerlingen zijn gewend om digitaal te toetsen. Ook werken inmiddels veel scholen met het digitale IEP Leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m groep 8. Een digitale eindtoets sluit daar goed bij aan. Er is ook nog een grote groep scholen en leerlingen die de eindtoets op papier wil maken. Dit kan meerdere redenen hebben. Leerkrachten kunnen in samenspraak met de leerling kiezen wat het beste past. Oefenen voor de eindtoets is niet nodig, leerlingen laten zien wat ze de afgelopen jaren hebben geleerd op het gebied van taal en rekenen.

 

Afnameperiode IEP Eindtoets 2023

Vanaf 1 december 2022 kunnen scholen zich aanmelden voor de IEP Eindtoets. Op 18 en 19 april 2023 is de afname van de papieren IEP Eindtoets. Scholen die met alle leerlingen de digitale variant van de IEP Eindtoets maken doen dit tussen 15 april en 15 mei 2023. Beide varianten duren 2 dagen van 2 uur. Op beide dagen komt zowel een taal- als een rekengedeelte aan bod.

 

Einde bericht


Wil je in contact komen met een IEP-school?

Meerdere scholen hebben aangegeven referent te zijn voor de pers. Neem contact op met Irene Fokkens, zie onderstaand, voor meer informatie.

 

Over Bureau ICE

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Al ruim 30 jaar ontwikkelen wij in opdracht van diverse ministeries en het onderwijsveld toetsen en trainingen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Op basis van deze expertise heeft Bureau ICE voor het basisonderwijs het IEP Leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 en de IEP Eindtoets voor groep 8 ontwikkeld (IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel). Deze eindtoets is sinds 2014 toegelaten door het ministerie OCW.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie of inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
Irene Fokkens, 06 10 78 93 06 of ifokkens@bureau-ice.nl.

iep@bureau-ice.nl
www.bureau-ice.nl

Reacties (1)

  1. Fantastisch!

    Wij werken al met de Iep toetsen. Voor dit schooljaar willen wij de eindtoets voor groep 8 digitaal doen. Wat fijn dat de leerlingen kunnen kiezen voor een digi of -een papieren versie.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *