Persbericht: CED-Groep en Bureau ICE bundelen de krachten

IEP Trainingen - Samenwerkingspartners
IEP Trainingen - Samenwerkingspartners

Den Bosch, 8 december 2022 – De vraag naar het IEP Leerlingvolgsysteem is groot; IEP is niet meer weg te denken uit het basisonderwijs. Scholen kiezen voor het complete kindbeeld én focussen zich op de individuele groei zonder ze te vergelijken met hun klasgenootjes. De CED-Groep draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en de professionals die met hen werken. Bureau ICE is trots dat de CED-Groep aan boord komt als nieuwe samenwerkingspartner. De CED-Groep heeft de expertise in huis om scholen onafhankelijk te adviseren en ondersteunen bij de onderwijskundige en pedagogische vragen die er zijn bij de overstap naar het IEP LVS.

 

Bureau ICE, maker van de IEP, ziet de interesse in het IEP Leerlingvolgsysteem dagelijks groeien en met deze samenwerking zorgen we dat we onze scholen goed ondersteunen in de overstap naar IEP. “We merken dat het werken met het IEP LVS aansluit bij de onderwijsvisie, toetsvisie en het didactisch handelen van veel scholen en besturen. De concrete vraag vanuit de scholen is hoe organiseren we IEP binnen onze school en onze klassen? Daarbij kunnen de onderwijsadviesbureaus prima ondersteunen. We zijn blij met deze samenwerking,” aldus Michiel Colenbrander directeur van Bureau ICE.

Op dit moment zijn alle basisscholen zich aan het oriënteren op een nieuw leerlingvolgsysteem en stappen ze over naar het IEP LVS. Het IEP LVS past bij de visie van de scholen om de ontwikkeling van de leerling centraal te stellen. Kijken naar de ontwikkeling van het kind, wat het nodig heeft en hoe hier met de school een passend aanbod bij ontwikkeld kan worden, daar helpen goede toetsen bij. Bij die uitgesproken visie kan de CED-Groep de scholen goed adviseren. Doordat je bij IEP afstapt van het vergelijkend meten (ook wel bekend als A t/m E) gaan scholen op een andere manier naar leerlingen kijken: een leerling ontwikkelt zich ten opzichte van zichzelf en niet ten opzichte van de groepsgemiddelden. Vanuit daar ga je ook de vertaalslag maken naar de onderwijspraktijk en uiteraard maak je ook de stap naar groeps- en schoolniveau.

 


 

Over Bureau ICE

Bureau ICE ontwikkelt al 33 jaar in opdracht van diverse ministeries en het onderwijsveld toetsen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de inburgeringsexamens. Op basis van deze expertise heeft Bureau ICE voor het basisonderwijs IEP ontwikkeld (Inzicht Eigen Profiel). De IEP Eindtoets is sinds 2014 toegelaten door het ministerie OCW. Het IEP LVS is een compleet leerlingvolgsysteem met genormeerde toetsen voor groep 3 t/m 8. De observatie-instrumenten voor leerjaar 1 en 2 zijn in ontwikkeling.

iep@bureau-ice.nl
www.bureau-ice.nl

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *