Persbericht: 60.000 leerlingen ontspannen van start met de IEP Eindtoets

Eenmaal IEPen, altijd IEPen
Ruim 35% van de basisscholen aan de IEP Eindtoets

Culemborg – 15 april 2021 – Volgende week maken 60.000 leerlingen de IEP Eindtoets. In zes jaar tijd groeit de IEP van 270 scholen naar zo’n 2400 scholen, ook de scholen op Bonaire werken met IEP. IEP blijft sterk groeien, helemaal nu het IEP Leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 ook veel gebruikt wordt. Zo ontstaat er een volledige doorlopende IEP-leerlijn in het basisonderwijs.

 

IEP niet meer weg te denken uit het basisonderwijs

Veel basisscholen werken met de IEP Eindtoets. Daarnaast is er een grote overstap gaande van het huidige leerlingvolgsysteem naar het IEP Leerlingvolgsysteem. Zo wordt de groei van iedere leerling de gehele basisschoolperiode gevolgd met IEP. Waar de eindtoets zich richt op taal en rekenen, wordt er bij het IEP Leerlingvolgsysteem gekeken naar het complete kindbeeld; ook sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen worden in beeld gebracht. Een kind is veel meer dan taal en rekenen.

 

Vertrouwen in de groep 8-leerling

Ouders en de media spelen een grote rol in het leggen van druk op de eindtoetsafname. Zonde, want waarom zou je zenuwachtig zijn voor een toets waar je al acht jaar naar toewerkt. Door het gebruik van een fris, overzichtelijk toetsboekje, de manier van bevragen, de behapbare afnameduur én het gebruik van open vragen kan de leerling zijn vaardigheden op taal en rekenen goed laten zien. Vragen die oplopen van makkelijk naar moeilijk zorgen voor een succesgevoel bij de leerlingen. Leerlingen zeggen over de IEP dat ze niet het gevoel hebben dat ze een (eind)toets maken, dat zorgt ervoor dat ze ontspannen kunnen werken.

 

Vertrouwen in de leerkracht

De leerkracht heeft inmiddels al een schooladvies gegeven. Het toetsadvies van de eindtoets is een second opinion. Is de uitslag op de eindtoets hoger, dan moet de leerkracht het advies heroverwegen. Is de uitslag op de eindtoets lager, dan geldt het gegeven advies door de leerkracht. De leerkracht kent de leerling al 8 jaar en weet prima op welke plek de leerling het beste tot zijn of haar recht komt. De scholen die werken met het IEP Leerlingvolgsysteem krijgen naast taal en rekenen ook inzicht in factoren als leeraanpak, doorzettingsvermogen en welbevinden; deze zijn minstens zo belangrijk voor de stap naar het vervolgonderwijs.

 

Officiële afname IEP Eindtoets 2021

Op dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021 maken de leerlingen de IEP Eindtoets. Op beide ochtenden komt zowel een taal- als een rekengedeelte aan bod. Voor ieder deel heeft de leerling een uur de tijd.

 

Einde bericht

Wilt u in contact komen met een IEP-school?

Meerdere scholen hebben aangegeven referent te zijn voor de pers. Neem contact op met Irene Fokkens, zie onderstaand, voor meer informatie.

 

Over Bureau ICE

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Al ruim 30 jaar ontwikkelen wij in opdracht van diverse ministeries en het onderwijsveld toetsen en trainingen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Op basis van deze expertise heeft Bureau ICE voor het basisonderwijs het IEP Leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 en de IEP Eindtoets voor groep 8 ontwikkeld (IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel). Deze eindtoets is sinds 2014 toegelaten door het ministerie OCW.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Irene Fokkens, 06 10 78 93 06 of ifokkens@bureau-ice.nl.

 

Algemene gegevens

Bureau ICE
Godfried Bomansstraat 4
4103 WR Culemborg
T 088 556 98 00
E iep@bureau-ice.nl
www.bureau-ice.nl

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *