Referentie IEP Eindtoets Engels

Door het adaptieve karakter van de IEP Eindtoets Engels maakt iedere leerling de toets op zijn eigen niveau. Ik zie mijn leerlingen ontspannen werken en ze ervaren geen stressgevoel.’

Veronica Herkendaal, bovenbouwcoördinator Engels en leerkracht van groep 8 op de ESV

De Edese Schoolvereniging (ESV) is een vvto-school (vvto staat voor vroeg vreemdetalenonderwijs). Dit betekent dat de leerkrachten Engels geven vanaf groep 1 en maximaal 15 procent van de tijd in het Engels lesgeven. Het streven is om op deze manier een basis voor de Engelse taalvaardigheid te leggen, zodat de leerlingen goed voorbereid zijn op de internationale samenleving. Daarnaast is de school in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Earlybird. Dit betekent dat de ESV de Engelse taal breed toepast in haar onderwijs.

Verschillen in niveau Engels bij leerlingen
Herkendaal merkt dat de Engelse taalvaardigheidsniveaus tussen leerlingen erg verschillen. Eén van de redenen hiervoor is dat leerlingen tegenwoordig steeds meer Engels horen buiten school. Het is niet meer weg te denken van de televisie, YouTube, games en social media. Hierdoor leren leerlingen Engels op een andere manier dan vroeger en dus niet alleen vanuit de lessen op school. De ene leerling hoort en/of spreekt vaker Engels buiten school dan een andere leerling. Dit maakt het lastig voor leerkrachten om zicht te houden op waar de leerlingen staan en om te differentiëren.  Om de groei van de leerling te optimaliseren, is het van belang te weten welke vaardigheden de leerling al onder de knie heeft en aan welke vaardigheden hij nog moet werken.

Meten van de ERK-niveaus
Om de ERK-niveaus te meten, maakt de ESV gebruik van de IEP Eindtoets  Engels. Een voordeel van het meten van de ERK-niveaus is dat scholen kunnen zien hoe de opbrengsten voor Engels zijn en deze kunnen vergelijken. Op deze manier kunnen leerkrachten het eigen onderwijs evalueren en zo nodig bijsturen. Allereerst kunnen leerkrachten via evaluaties bekijken of hun aandachtspunten in het Engelse onderwijs ook in de resultaten terug te zien zijn. Want welke leerkracht wil nou niet weten waar hun extra aandacht voor Engels toe leidt? Door meerdere jaren de resultaten van een summatieve toets te bekijken, kun je als school of leerkracht zien aan welke vaardigheden meer of minder aandacht gegeven moet worden in het curriculum. Zo kunnen de luistervaardigheid en het woordenschatniveau van leerlingen in groep 8 al meerdere jaren heel hoog liggen, terwijl de leesvaardigheid nog kan verbeteren. Door dit in beeld te brengen, kan de leerkracht binnen het curriculum zich extra focussen op de Engelse leesvaardigheid, om zo ook dit onderdeel tot bloei te laten komen. Daarnaast kun je door het evalueren van de resultaten de individuele groei van een leerling in beeld brengen. Hierdoor weet je waar je nog met hem of haar aan moet werken.

Wat vinden de leerlingen van de toets?
“De kinderen werken met plezier aan de toets. Door het adaptieve karakter van de IEP Eindtoets Engels maakt iedere leerling de toets op zijn eigen niveau. Ik zie mijn leerlingen ontspannen werken en ze ervaren geen stressgevoel.”

Het resultaat
“Na de afname van de methodetoetsen en de IEP Eindtoets Engels in groep 8 zien we echt de progressie de ze hebben gemaakt. Het is mooi dat wij een sterk stijgende lijn zien bij de leerlingen door de basisschooljaren heen. Ze ontwikkelen zich goed en er zijn zelfs leerlingen die het ERK-niveau B1 behalen.”

Lees hier het volledige artikel.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *