Landelijke rekentoets verdwijnt maar rekenniveau blijft getoetst

De Tweede Kamer stemde de afgelopen weken over het voorstel van onderwijsminister Slob voor een nieuwe landelijke rekentoets. Op 5 februari stemde de Kamer tegen de plannen van de minister. Rekenen wordt nu ondergebracht bij andere vakken. Het rekenniveau wordt getoetst bij wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde krijgen nog wel een aparte rekentoets, maar dat cijfer telt niet mee voor het eindexamen. Het verworpen plan van de minister kreeg onder andere kritiek van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren, het CDA en D66.

 

Geïntegreerd in wiskunde en andere vakken

De landelijke verplichte rekentoets is al lange tijd omstreden. Dit schooljaar maken leerlingen de rekentoets voor het laatst. Vanaf komend schooljaar wordt rekenen weer een geïntegreerd onderdeel van wiskunde. Ook bij vakken als natuurkunde, scheikunde, economie en biologie wordt rekenen behandeld. Alle rekenstof wordt behandeld in de onderbouw en wordt bijgehouden in de bovenbouw. Natuurlijk moet de rekenvaardigheid wel getoetst blijven worden. Want rekenen is en blijft een belangrijk onderdeel van veel vakken én van het dagelijkse leven.

 

Besluiten naar aanleiding van het debat

Vanaf schooljaar 2019-2020 geldt dat de landelijke rekentoets vervalt. Alle rekenstof wordt behandeld in de onderbouw, voornamelijk binnen het vak wiskunde. Docenten toetsen het rekenniveau bij wiskunde. Leerlingen krijgen in de bovenbouw rekenen bij de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde economie en biologie. Vmbo- en havo-leerlingen zónder wiskunde krijgen wel een aparte toets. Dit cijfer telt echter niet mee voor het eindexamen.

 

Laat de aandacht voor rekenen niet verslappen

De minister heeft met zijn tegenstemmers gemeen dat beiden het belang van goed rekenonderwijs inzien. De rekentoets is ooit in het leven geroepen om meer aandacht voor rekenen te krijgen. Het rekenniveau van leerlingen na het middelbaar onderwijs was te laag voor een goede doorstroom naar vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Door deze extra aandacht is het niveau verbeterd. Het is dus van groot belang om dit ook vanaf het komende schooljaar hoog te houden. Daarvoor is het zaak om binnen de verschillende vakken het rekenniveau te blijven toetsen. Docenten hebben hierbij baat bij gestandaardiseerde, objectieve toetsen. Daarmee krijgen zij inzicht in de ontwikkeling van de leerling. Zo kan de docent gericht bijsturen waar dit nodig blijkt.

 

Praktijkvoorbeeld van geïntegreerd rekenonderwijs

Op het Willem van Oranje College in Waalwijk lopen ze al op het nieuwe rekenonderwijs vooruit. Rekenen zit bij hen verweven in de vakken economie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Om de voortgang op het gebied van rekenen goed in kaart te brengen gebruiken zij het JIJ! Leerlingvolgsyteem. JIJ! geeft naast een uitslag op referentieniveau ook een ontwikkelscore. De ontwikkelscore is een verfijning van de toetsuitslag. Hierdoor kun je zien hoe een leerling zich ontwikkelt binnen een referentieniveau. Met behulp van de ontwikkelscores bepaalt men of een leerling extra ondersteuning op gebied van rekenen nodig heeft. De normtabel die het Willem van Oranje College daarbij hanteert voor rekenen is een instrument geworden om te sturen op de schoolbrede kwaliteit van het rekenonderwijs.

 

Meer informatie:

Wel of geen schoolexamen rekenen? – met JIJ! ben je voorbereid.
Gestandaardiseerde toetsen in een praktisch leerlingvolgsysteem.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *