Resultaten IEP Doorstroomtoets 2024

Resultaten IEP DoorstroomtoetsResultaten IEP Doorstroomtoets 2024

De resultaten van de IEP Doorstroomtoets zijn bekend. Zo’n 68.000 leerlingen hebben de IEP Doorstroomtoets gemaakt en ontvangen deze dagen hun leerlingrapport. Wat zijn we trots op al onze IEP-toppers!  

Van eindtoets naar doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben we te maken met een nieuwe situatie: de eindtoets heet vanaf nu doorstroomtoets én de doorstroomtoets wordt op een eerder moment afgenomen. Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor de goedkeuring van alle doorstroomtoetsen én de landelijke normering van de toetsen. Dit is een verandering ten opzichte van voorgaande jaren.  

Nieuwe normering

Alle doorstroomtoetsen bevatten zogeheten ankeropgaven, dat doen we al een aantal jaren. Dit zijn opgaven die ervoor zorgen dat de doorstroomtoetsen met elkaar vergeleken kunnen worden en er een gezamenlijke normering plaats kan vinden. Door middel van de ankeropgaven kan vanaf dit schooljaar één beoordelingsnorm gehanteerd worden voor alle aanbieders. Het CvTE is verantwoordelijk voor deze beoordelingsnorm en de beoordelingsnorm is wettelijk vastgelegd. Lees hier meer over de nieuwe normering. 

Deze nieuwe normering is anders dan de voorgaande jaren. Het schooljaar 2023-2024 dient daarom als nulmeting voor het landelijke beeld van de taal- en rekenvaardigheden. 

Lezen, taalverzorging en rekenen

Met de IEP Doorstroomtoets meten we de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De meeste resultaten zijn gelijk gebleven met vorig jaar. Dit kan meerdere redenen hebben. We hebben van verschillende scholen feedback ontvangen dat rekenen als moeilijk werd ervaren, met name in de digitale, adaptieve variant. We hebben dit onderzocht en zien dat veel leerlingen gebruik hebben gemaakt van de maximale tijd voor het rekendeel. We nemen de bevindingen en de feedback die we van scholen ontvangen hebben uiteraard mee bij de samenstelling van de IEP Doorstroomtoets 2025. 

Aangezien rekenen 1S het zwaarst meetelt in de berekening van het toetsadvies, zien we daardoor dat de toetsadviezen over het algemeen wat lager uitvallen dan voorgaande jaren.  

Onderwijsinspectie

De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 worden dit jaar nog niet meegenomen door de Onderwijsinspectie. Gedurende het schooljaar 2023-2024 neemt de inspectie de resultaten van de jaren 2021-2022-2023 mee in de beoordeling. Wil je als school het resultaat van de doorstroomtoets van 2024 dit schooljaar tóch mee laten tellen? Dat kan, de inspectie kijkt dan op jullie verzoek naar 2022-2023-2024. Lees er hier op de website van de Onderwijsinspectie meer over.

Ministerie van OCW

Vanuit het ministerie van OCW is er ook een toelichting geschreven op de resultaten. Dat lees je hier.

Vragen?

Heb je vragen over de resultaten van de IEP Doorstroomtoets? Wij organiseren webinars waarin we de resultaten bespreken en toelichten. Aanmelden kan hier. Verder lees je op onze website de veelgestelde vragen. Uiteraard kun je ook onze klantenservice bereiken via iep@bureau-ice.nl of 088 556 98 00.  

Reacties (3)

  1. C. Smid

    Waarom is de brochure Iep doorstroomtoets 2024 opeens niet meer te vinden? Ik wil die als ouder graag kunnen inzien, zodat ik enigszins de vragen en dus de behaalde score kan duiden. Waarom zou je die informatie van de ene op de andere dag online geheel weg halen!? Dat geeft ook te denken. De cito doet dat soort rare dingen iig niet..

  2. Jordi

    De resultaten zijn binnen, hartelijk dank voor deze extra uitleg!

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *