Schoolleider Nicolet Groeneweg over het IEP LVS

Referentie artikel Montessori onderwijs – Nicolet Groeneweg
Referentie artikel Montessori onderwijs – Nicolet Groeneweg

Nederland kleurt IEPgroen. Inmiddels werkt 30% van de basisscholen met het IEP LVS. Alle schooltypen werken met veel enthousiasme met IEP. Van openbaar onderwijs, scholen met religieuze achtergrond, montessorionderwijs, dalton, jenaplan tot SBO. Dat zijn scholen met allemaal een verschillende schoolweging. Op deze pagina lees je de ervaringen van Montessorischool Passe-Partout in Apeldoorn; een school voor montessori-onderwijs.

Montessorischool Passe-Partout in Apeldoorn werkt nu voor het derde jaar met het IEP LVS. Dit schooljaar stappen ook de andere scholen uit stichting PCBO over op het IEP LVS. Schoolleider Nicolet Groeneweg vertelt in dit artikel over haar ervaringen met IEP. Annet Klaver, adviseur onderwijskwaliteit bij PCBO Apeldoorn, vult haar aan.

     

Kijken naar de ontwikkeling

Montessorischool Passe-Partout was al geruime tijd op zoek naar een nieuw leerlingvolgsysteem dat beter aansloot bij de visie van de school. Nicolet: ‘We wilden graag een instrument dat de ontwikkeling van de kinderen in beeld kon brengen zonder dat ze vergeleken werden met anderen.’ Die behoefte bleek bij meer scholen van PCBO Apeldoorn te bestaan. Zo ontstond het idee om met de hele stichting over te stappen op een nieuw, gezamenlijk instrument.
Annet: ‘Alle scholen van PCBO Apeldoorn gebruikten al de IEP Eindtoets en waren daar heel enthousiast over, omdat het voldeed aan de behoeften van leerlingen. De toets was minder talig, minder lang en gaf kinderen vertrouwen. Toen is de bal verder gaan rollen. Het was een mooi en zorgvuldig proces, waarbij we open hebben gekeken naar alle toetsaanbieders.’

 

Leerling centraal

De criteria voor een nieuw LVS waren helder: het moest een duidelijk beeld geven van de ontwikkeling van de leerling, groep en school; inzicht geven in de brede ontwikkeling van de leerling; en werken met referentieniveaus mogelijk maken. IEP bleek goed aan te sluiten bij de visie van PCBO Apeldoorn. Met de hoofd-, hart- en handeninstrumenten staat de leerling bij het IEP LVS centraal. Annet: ‘We wilden leerlingen niet met elkaar vergelijken en afrekenen op hun resultaten, maar kijken naar leergroei. De leerling zelf inzicht geven in én eigenaar maken van zijn of haar eigen ontwikkeling. Daarnaast vind ik de positieve insteek van IEP fijn: de taal die IEP gebruikt naar de leerling.

 

IEP en montessori-onderwijs

Nicolet ziet bovendien een goede aansluiting met het montessori-onderwijs van haar school. ‘De bedoeling van onderwijs is om een kind volledig zijn of haar potentieel te helpen bevrijden. Dat het bij IEP niet alleen maar over het hoofd gaat, maar ook over hart en handen past dus heel mooi. Maar ook hoe je het kind daarin benadert. Een kind ontwikkelt zich in zijn eigen ontwikkelingslijn, vanuit zijn eigen tempo en behoeften. Dat kan IEP heel mooi vormgeven, zodat een kind zelf ook ziet: hier ontwikkel ik in.’

Annet vult aan: ‘De kindvolgende benadering van jullie school –maar toetsen heel bewust inzetten om informatie te krijgen-: daar past IEP goed bij. Montessori-onderwijs en IEP gaan goed samen.’

 

Leerkrachten aan het stuur

De urgentie was hoog bij montessorischool Passe-Partout: het instrument waarmee ze werkten sloot niet aan op de behoeften van de school. Nicolet: ‘We snakten in het hele team naar een eenduidig instrument dat ons echt informatie gaf over de ontwikkeling van het kind, van begin tot eind. De implementatie is vervolgens vrij soepel verlopen.’ Dat komt volgens Nicolet mede omdat het IEP LVS aansluit op de behoeften van de leerkrachten en ouders. IEP biedt duidelijke grafieken en geeft de leeropbrengst weer. Dat maakt het de leerkrachten op Passe-Partout mogelijk om echt te kijken naar de ontwikkeling die het kind ten opzichte van zichzelf heeft gemaakt.

‘Wat ik ook heel mooi vind, is dat je met IEP het stuur teruggeeft aan de leerkracht. De leerkracht mag zelf weer nadenken met IEP, in plaats van: dit zijn de uitkomsten, en we gaan weer verder. Het heeft wel even tijd nodig om de data te kunnen duiden die vrijkomt uit IEP en dat vraagt deels ook andere, zelfstandige vaardigheden. Maar dat is heel welkom voor leerkrachten. Met de gesprekken die daarvan komen kun je een slag maken in de kwaliteit van het onderwijs.’

 

Meer weten over het IEP LVS?

Het leerlingvolgsysteem van IEP legt de focus op groei, niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vergelijken we kinderen niet met elkaar.

Wij geloven bovendien dat een kind meer is dan taal en rekenen! Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht.

IEP LVS Sociaal-emotionele ontwikkeling
Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *