TOA Intervisiekaarten Examinering: 8 vragen aan mede-ontwikkelaar Luuk Bouwman

Tijdens intervisiebijeenkomsten en trainingen maakt adviseur Luuk Bouwman graag gebruik van de TOA Intervisiekaarten Examinering, die hij persoonlijk mede-ontwikkeld heeft. Een set van 365 kaarten met vragen, stellingen en dilemma’s, verdeeld over thema’s en de examentaken. Nu leggen we Luuk zelf enkele vragen voor.

 

Wat levert intervisie binnen de examenorganisatie op?
“Nou, je wilt als mbo-organisatie natuurlijk dat de volledige examenorganisatie op orde is. Maar volgens mij ben je nooit klaar met verbeteren. Vaak jakker je maar door en neem je niet de tijd om eens achterom te kijken terwijl je als school wél wilt dat de examenkwaliteit, zowel inhoudelijk als procesmatig, op orde is. Met intervisie zet je de dingen weer scherp. Je evalueert en kijkt met elkaar naar de verbetermogelijkheden. Aan het einde van zo’n intervisiesessie hebben we soms een flip-over vol met verbeterpunten die we dan weer met elkaar gaan prioriteren. Echt heel leuk om te zien welke resultaten het uiteindelijk oplevert.”

 

Waarom hebben jullie de Intervisiekaarten Examinering ooit ontwikkeld?
“In eerste instantie gebruikten we de kaarten tijdens onze trainingen en intervisiesessies om dilemma’s bespreekbaar te maken. Twee jaar geleden hebben we ons eerste setje gemaakt, destijds was het vooral gericht op de rol van examencommissieleden en assessoren. Maar nu is de opzet veel breder en gaan we ook dieper in op de rollen en taken van andere betrokkenen bij het examenproces.”

 

Een set voor het hele examenproces dus?
“Klopt. Iedereen die binnen het examenproces een rol heeft, kan deelnemen aan een intervisiebijeenkomst. Examencommissieleden, vaststeladviseurs, toetsconstructeurs, assessoren, examenbureaumedewerkers, surveillanten en studenten.”

 

Hoe bepaal je de samenstelling van een groep?
“We kijken natuurlijk eerst naar het doel van de sessie en wat de samenstelling van de groep is. In een homogene groep met bijvoorbeeld alleen toetsconstructeurs kun je de kaarten gebruiken om concrete verbeterpunten te signaleren en op eenzelfde manier te gaan werken. Met een heterogene groep, denk aan een mix van vaststeladviseurs en leden van de examencommissie, kun je de kaarten inzetten om het onderlinge begrip te vergroten en de samenwerking en de communicatie te verbeteren.”

 

Door de intervisiekaarten te gebruiken ga je functionele dialogen met elkaar aan, je pakt onderwerpen beet waar je misschien nog nooit eerder over hebt nagedacht.”

 

Waarom kaarten; wat is daar zo handig aan?
“Door de intervisiekaarten te gebruiken ga je functionele dialogen met elkaar aan, je pakt soms onderwerpen beet waar je misschien nog nooit eerder over hebt nagedacht. De ene keer heeft een kaart de vorm van een vraag, de andere keer krijgen deelnemers een stelling of een dilemma voorgelegd. De ene keer met een neutrale of positieve insteek, de andere keer met een prikkelende insteek. Die opzet helpt om onderwerpen die op de achtergrond spelen naar de voorgrond te halen, het zet je aan het denken. Maar ook om onderwerpen die misschien gevoelig liggen, toch bespreekbaar te maken.”

 

De set telt 365 kaartjes. Is dat bewust gedaan? Eentje voor elke dag van het jaar?
“Nee, dat is echt puur toeval! Zelf maak ik ook altijd een voorselectie. Want met één vraag of stelling ben je al snel een kwartier tot een half uur bezig.”

 

Hoe maak je zo’n selectie?
“Door vooraf te overleggen wat er speelt op school. Welke thema’s willen jullie behandelen? Zijn er specifieke dingen die niet lekker lopen? Zijn er onderwerpen waar je extra aandacht aan wil besteden? Op basis daarvan selecteer ik dan een aantal kaarten die aansluiten op die behoefte. En die kun je dan weer op verschillende manieren inzetten. Je kunt bijvoorbeeld iedereen drie kaarten geven en alle deelnemers vragen om op één van die drie kaarten te reageren. Maar soms zeg ik ook: pak er twee voor jezelf en één voor een collega. Bijvoorbeeld een vraag of stelling die jij moeilijk vindt, maar waarvan je denkt dat jouw collega er wel veel van weet.”

 

Tot slot: wat is jouw favoriete kaartje?
“Dit vind ik altijd een leuke: Stel, je wordt nu geaudit door de onderwijsinspectie. Welke vraag hoop je dat ze NIET zullen stellen?”


Smaakt dit naar meer?

De prikkelende vragen en dilemma’s van de intervisiekaartjes maken onderdeel uit van de TOA Intervisiebijeenkomst Examinering. Tijdens deze bijeenkomst bespreek je onderwerpen waarover soms al veel te lang niet meer is gesproken op jullie school. Met behulp van de TOA Intervisiebijeenkomst kom je samen tot een betere én eenduidige manier van examineren.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *