Voorbij de centrale rekentoets

JIJ! Toetsing & Training - blog - rekenen

Vanaf dit schooljaar, 2019-2020, hoeven leerlingen de centrale rekentoets niet meer te maken. In ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs’ is te lezen dat leerlingen met wiskunde in hun examenpakket geen schoolexamen rekenen hoeven te maken. Leerlingen zonder wiskunde in hun examenpakket zullen wel een schoolexamen rekenen moeten maken. Aangezien scholen na dit voorstel onvoldoende tijd hebben gehad om dit te realiseren, komt minister Slob met het voorstel om het schoolexamen rekenen vanaf het schooljaar 2020-2021 in te voeren. Dit is na te lezen in de kamerbrief van 5 juli van de ministers Van Engelshoven en Slob.

 

Rekenen met het JIJ! Leerlingvolgsysteem

Iedereen vindt het belangrijk om de rekenvaardigheid van leerlingen te onderhouden. Wij bieden scholen daarom diverse rekentoetsen in ons JIJ! Leerlingvolgsysteem die hiervoor ingezet kunnen worden.

We bieden toetsen aan op 1F, 2F en 3F, in de vorm van niveau- en combitoetsen. De niveautoetsen meten of een leerling een bepaald referentieniveau heeft behaald. In de combitoetsen worden twee referentieniveaus gemeten. Deze toetsen zijn geschikt als nulmeting of om de voortgang van leerlingen te achterhalen.

Daarnaast zijn er domeintoetsen beschikbaar op 1F en 2F. Hierbij wordt slechts één van de vier rekendomeinen tegelijkertijd bevraagd. De domeintoetsen sluiten aan op de opbouw van veel rekenmethodes én bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld het schoolexamencijfer Rekenen uit meerdere toetsen op te bouwen.

Tot slot bieden we toetsen aan onder 1F voor de relatief zwakke rekenaar, en twee speciale toetsen voor de taalzwakkere leerlingen. De opgaven in deze taalloze rekentoetsen bevatten geen geschreven tekst.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *