Waarom aanpassingen toetsadviezen IEP Eindtoets?

Het ministerie van OCW heeft vanochtend bekend gemaakt dat bijna 20.000 achtstegroepers op basis van hun eindtoets een te hoog of te laag advies gekregen hebben. Het gaat daarbij om leerlingen die een van de volgende eindtoetsen hebben gemaakt: IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets en AMN Eindtoets.

Adviesorgaan van ministerie OCW maakt rekenfout
De Expertgroep PO, aangesteld door het ministerie van OCW, heeft dit jaar voor het eerst de berekening van de gezamenlijke toetsadviezen uitgevoerd, maar heeft hier een grote fout gemaakt. De Expertgroep PO heeft deze opdracht gekregen om de vergelijkbaarheid tussen de eindtoetsen te borgen. Het mag namelijk niet uitmaken welke eindtoets een leerling maakt. Daarom is het van belang dat alle eindtoetsen op een vergelijkbare manier hun toetsadviezen geven.

Erg vervelend voor leerlingen en scholen
Voor de leerlingen die door deze rekenfout te hoog zijn ingedeeld, is deze situatie natuurlijk bijzonder vervelend. Vanmorgen hebben we al onze scholen geïnformeerd over de leerlingen waar een aanpassing van het toetsadvies uitgevoerd is. Vooralsnog horen we begripvolle en rustige reacties van onze IEP-scholen.

Het ligt niet aan de eindtoetsen
In de brief die het ministerie van OCW n.a.v. deze kwestie naar de basisscholen heeft gestuurd, wordt expliciet aangegeven dat de toetsaanbieders geen blaam treft.

Meer informatie
Wij begrijpen dat deze vervelende kwestie veel vragen oproept. Wil je meer weten, neem dan contact op via een van de telefoonnummers onder dit bericht. Wij doen ons best om je zo volledig mogelijk te informeren.

Extra informatie
Sinds 2014 zijn er meerdere eindtoetsen in groep 8 die het taal- en rekenniveau meten. Scholen kunnen zelf kiezen uit verschillende eindtoetsen: de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets, AMN Eindtoets en de Centrale Eindtoets.

Dit jaar is de IEP Eindtoets door ruim 50.000 leerlingen gemaakt, bij zo’n 4.600 leerlingen is het advies aangepast. De betrokken scholen zijn inmiddels geïnformeerd. Ze hebben begripvol gereageerd en staan nog steeds achter hun keuze voor de IEP Eindtoets.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Bureau ICE heeft conform afspraak de door de Expertgroep PO berekende toetsadviezen ontvangen. Uiteraard hebben wij ook zelf de berekeningen van de toetsadviezen uitgevoerd.  Bij de verwerking van de resultaten zijn wij op een aantal onverklaarbare verschillen gestuit. Deze hebben we gemeld bij het ministerie van OCW en de Expertgroep PO. Zij hebben ons verzekerd dat de totstandkoming van de adviezen conform afspraken verlopen is.

Vervolgens hebben we de toetsadviezen gecommuniceerd met onze scholen. Van een aantal scholen kregen we signalen dat de toetsadviezen wat hoger leken in vergelijking met andere jaren. Dat hebben we meteen weer gedeeld met het ministerie van OCW en de Expertgroep PO. Toen is direct een onderzoek opgestart om uit te zoeken wat er gebeurd is. Vervolgens is de rekenfout vastgesteld.

Vragen
De Rijksoverheid heeft de volgende hulplijnen beschikbaar:
Website: www.rijksoverheid.nl/eindtoets
Hulplijn voor ouders: 050 599 98 20

Contact met de IEP
Bekijk hier de veelgestelde vragen
088 556 98 00
iep@bureau-ice.nl

Persvragen: Irene Fokkens 06 10 78 93 06

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *