Wel of geen schoolexamen rekenen? – met JIJ! bent u voorbereid

JIJ! Toetsing & Training - docent wijst

Sinds 2010 is in de wet opgenomen dat het eindexamen vo een rekentoets moet omvatten. Vanaf toen is er al kritiek op de centrale rekentoets van het College voor Toetsen en Examens. Onderwijsminister Slob wil nu dat rekenen middels een schoolexamen gaat meetellen voor het diploma. De coalitiepartijen zien echter niets meer in een aparte toets voor rekenen die bepaalt of je slaagt of zakt. De partijen bereiden zich voor om woensdag tegen het voorstel van minister Slob te stemmen. Wat er ook uit gaat komen, met JIJ! heeft u de oplossingen voor handen.

 

Eigen schoolexamens rekenen inzetten

Het doel van het nieuwe beleid is volgens de ministers om de aandacht voor rekenen in het voortgezet onderwijs vast te houden. Zij vinden dat rekenen een duurzame plek in het curriculum verdient. In de praktijk betekent dit dat rekenen afgesloten moet worden met één of meerdere zelf gekozen of gemaakte schoolexamens. Dit in plaats van het huidige centrale rekenexamen voortgezet onders van het College voor Toetsen en Examens. Dat is enerzijds een positieve ontwikkeling.

U krijgt hiermee namelijk de ruimte om zelf uw toetsing en examinering vorm te geven. U kunt rekenexamens inzetten die beter aansluiten op uw visie op goed rekenonderwijs. Zelf bepaalt u op hoeveel momenten u toetst en op welke manier, of u rekenen wilt integreren in andere vakken en op welk moment u rekenen afsluit in de bovenbouw. Dit zou concreet betekenen dat u rekentoetsen op moet gaan nemen in uw Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Mogelijk al voor komend schooljaar.

 

Kant-en-klare rekentoetsen van JIJ

Aan de andere kant legt het voorgenomen rekenbeleid van de minister de werkdruk juist bij u om actief aan de slag te gaan met goede toetsen voor het schoolexamencijfer rekenen. Met JIJ! Toetsing & Training voor het vo bent u gelukkig goed voorbereid. JIJ! biedt complete kwalitatieve rekentoetsen die ingezet kunnen worden als schoolexamen. De toetsen voldoen aan alle eisen die aan een goede toets gesteld worden: zij zijn kwalitatief, objectief, valide, betrouwbaar. De toetsen meten referentieniveau 2F en 3F en kunt u kant-en-klaar inkopen en direct digitaal afnemen. Zodra de andere niveaus – zoals 2A, 3S en ER (voor leerlingen met ernstige rekenproblemen) – zijn vastgesteld, worden ook hiervoor toetsen ontwikkeld en aangeboden.

 

Kritiek op het voorstel van de minister

De coalitiepartijen stellen dat je van een ‘afrekentoets’ op het eind niet leert rekenen en verwijzen naar een alternatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Zij ontwierpen een tegenvoorstel om rekenen onder te brengen bij vooral wiskunde, maar ook bij andere vakken zoals natuurkunde of economie. De coalitiepartijen pleiten voor zo’n geïntegreerde leerlijn en bereiden zich voor om tegen het voorstel van minister Slob te stemmen. Maar ook als rekenen geïntegreerd wordt in andere vakken, blijft het belangrijk om leerlingen tussentijds te volgen met een onafhankelijke toets om te zien of ze op de goede weg zijn en het niveau aankunnen. Ook hiervoor zijn de rekentoetsen van JIJ! Toetsing & Training geschikt.

 

Toetsexpertise steeds belangrijker

Wat in elk geval ook hier weer blijkt: kennis over toetsing en met welk doel je een toets inzet (beslissend voor zakken/slagen of juist formatief) is onontbeerlijk voor elke school. Om uw toetsbeleid goed aan te laten sluiten bij uw onderwijsvisie en ook om bijvoorbeeld  zelf kwalitatief goede toetsen te kunnen maken. Het is belangrijk dat docenten de gelegenheid krijgen om de belangrijkste toetsvaardigheden (constructie, afname, beoordeling en terugkoppeling passend bij het doel van een toets) meester te worden. Toetsen maken is namelijk een specifiek vak. JIJ! leidt in het Toetsmeestertraject docenten op tot toetsconstructeur. Hierna kunt u zelf valide en betrouwbare toetsen samenstellen, die voldoen aan alle eisen aan een goede toets.

Op 23 januari wordt dit voorstel van de onderwijsministers in de Tweede Kamer besproken.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de kant-en-klare rekentoetsen of het Toetsmeestertraject voor het voortgezet onderwijs? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *