Zicht houden op jouw onderwijs met het IEP Leerlingvolgsysteem

Het werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS) zorgt voor een nieuwe manier van kijken naar de ontwikkeling van leerlingen en van je school. De focus ligt op de inhoud. Hebben de leerlingen hun leerdoelen behaald? Zie je dat de groep zich heeft ontwikkeld in lijn met jouw onderwijsaanbod? Deze manier van volgen vraagt om een andere manier van analyseren en zicht houden op de kwaliteit van onderwijs. Met de voortgangsgrafiek en de leergroei als startpunt, analyseer je de resultaten. In dit artikel nemen we je mee door de verschillende rapportage en analysemogelijkheden in het IEP LVS.

Kwaliteitskader
In de brochure ‘Ruimte in Regels’ schetst de inspectie een kader waaraan de kwaliteitszorg binnen schoolbesturen moet voldoen. In acht jaar tijd werkt een school met leerlingen aan de kerndoelen voor taal en rekenen en meet de voortgang en ontwikkeling van de leerling met volgtoetsen. Hiermee krijg je zicht in hoeverre leerlingen de referentieniveaus beheersen. Een school is verplicht om hiervoor goedgekeurde methode-onafhankelijke volgtoetsen te gebruiken, zoals de toetsen in het IEP LVS. IEP stelt je in staat om op verschillende niveaus te monitoren. Met IEP heb je de voortgang van de leerlingen in kaart.

Groepsanalyse
De groepsanalyse geeft je inzicht waar de groep staat in hun ontwikkeling, in welke mate de leerlingen de leerdoelen van het afgelopen half jaar beheersen en in welke mate zij leergroei hebben doorgemaakt. Het document Stappenplan Resultatenanalyse geeft uitleg hoe deze analyse kan worden ingezet. Het doorlopen van het stappenplan geeft de leerkracht inzicht in de voortgang van de groep, de spreiding van de resultaten in de groep, de leergroei en de toetsresultaten met de bijbehorende domeinscores.

Schoolanalyse
De schoolanalyses geven de intern begeleider inzicht in de trends binnen de school. De trendanalyses geven per vaardigheid de groepsgemiddelden weer. Je ziet in welke mate de groep boven of onder de gekozen norm scoort in combinatie met wel of niet behaalde leergroei. In de analyse van de trends gaat het voornamelijk over het verhaal achter de cijfers, want ook leerlingen die bijvoorbeeld werken vanuit een eigen leerlijn worden meegenomen in deze groepsgemiddelden. De intern begeleider kan vervolgens trends zien in de leergroei bij de verschillende groepen en middels de groepsbesprekingen achterhalen welke factoren meespelen in de mate van leergroei. Het Stappenplan Resultatenanalyse biedt handvatten voor de intern begeleider.

Bestuursanalyse
De bestuursanalyse kijkt naar de opbrengsten van de IEP Eindtoets. Vanuit het nieuwe onderwijsresultatenmodel ligt de focus op de eindopbrengsten taal en rekenen, uitgedrukt in de behaalde referentieniveaus. Daarnaast biedt de bovenschoolse module inzicht in de tussenopbrengsten per leerjaar en per vaardigheid van de verschillende scholen die binnen een bestuur met het IEP LVS werken. De bestuurder ziet de groepsgemiddelden in ontwikkelscores, of de score onder of boven de gekozen norm is en in welke mate de groep leergroei heeft doorgemaakt. Hierdoor kan de bestuurder trends binnen verschillende scholen achterhalen en zicht houden op de tussenopbrengsten. In de gesprekken met de intern begeleiders en met de directeuren kunnen zij het hebben over de opbrengsten van de school. De bestuurder heeft een belangrijke taak richting de inspectie, namelijk het inzichtelijk maken van de opbrengsten en ontwikkelingen binnen de scholen. De bestuursanalyse en de bovenschoolse module helpen hierbij.

Om de bestuurder te ondersteunen in het maken van de bestuursanalyse is er een apart Stappenplan Resultatenanalyse Bovenschoolse IEP module voor de bestuurder en/of kwaliteitsmedewerker. Hierbij wordt duiding gegeven aan de verschillende stappen.

Van analyses naar kwaliteitskader: de IEP LVS kwaliteitskaarten
De kwaliteitskaarten bieden een handvat om tot een bondige analyse te komen vanuit je groeps-, school- en bestuursanalyse. Het is een leidraad voor de verschillende gesprekken over kwaliteitszorg. Het doel van de analyses en de gesprekken is om cyclisch te werken, vastleggen wat er wordt gedaan in de klas, de werkwijze in de school en waarom deze werkwijze wordt toegepast. Dit alles zodat er na een periode kan worden gereflecteerd: wat werkte er wel en wat niet, om zo het proces te verbeteren. Belangrijk is dat een manier wordt gekozen die werkbaar is voor de hele school. Zo ontstaat er een eenduidige werkwijze, die passend is bij de school en bij het bestuur. Wij dragen daar met het IEP Leerlingvolgsysteem graag een beetje aan bij!

 

Bekijk de kwaliteitskaarten:

IEP Kwaliteitskaart Analyse IEP LVS | Beleidsmedewerker

IEP Kwaliteitskaart Analyse IEP LVS | Intern Begeleider

IEP Kwaliteitskaart Analyse IEP LVS | Leerkracht


Meer over IEP

Nieuwsgierig geworden naar IEP? Lees hier meer over de Bovenschoolse IEP module ‘Analyse en Kwaliteitszorg’. Je kunt je daar direct aanmelden voor het webinar over deze module.

Reacties (4)

 1. Irene Fokkens

  Goedemiddag Liesbeth,
  De bestanden zijn nu wel te bewerken. Als je het bestand download, dan kun je ze op de computer invullen en dus bewerken.
  Succes!
  Groet, Irene – IEP

 2. Irene Fokkens

  Hi Evelien,
  De documenten zijn nu wel te bewerken. Als je de bestanden opent en download, dan zijn ze invulbaar.
  Succes!
  Groet, Irene – IEP

 3. liesbeth

  Beste mevrouw / meneer,
  Is het ook mogelijk deze bestanden als worddocument of Googledocument te delen met ons? Nu kan ik het wel printen en erop schrijven maat niet op de computer bewerken.
  Met vriendelijke groet,
  Liesbeth

 4. Evelien

  Geweldige documenten, helaas niet te bewerken.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *