Menu
Training Werken met INT2
Training Werken met INT2

Training Werken met INT2

Daarom deze training

De training is opgebouwd rondom het INT2: hoe zien de INT2-onderdelen eruit, hoe hangen zij samen met de bestaande taalniveaus en hoe werk je ermee? Daarnaast is er ook aandacht voor het communiceren op A2.

 

  • Leer hoe je het INT2 efficiënt inzet
  • Op welke manier je resultaten beoordeelt
  • En welk advies je op basis hiervan formuleert

Wat is INT2?

Het intake-instrument NT2 is een pakket toetsen waarmee je een volledig beeld van het startniveau van jouw NT2- cursist krijgt. Je kunt bepalen of de inburgeraar al dan niet gealfabetiseerd is. Alle taalvaardigheden komen aan bod: gesprekken voeren, lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast worden ook de leerbaarheid, de motivatie en de praktische omstandigheden van de cursist in kaart gebracht. Belangrijke factoren voor het succesvol volgen van een (taal)leertraject op maat.

Voor wie

Docenten van taalscholen die de intake verzorgen voor deelnemers aan inburgeringstrajecten.

NT2 Trainingen - Bureau ICE

Belangrijke informatie

Datum: woensdag 9 maart
Plaats: Bureau ICE, Godfried Bomansstraat 4 in Culemborg
Duur: van 13.00 tot 17.00 uur
Investering: € 350,-

Na afloop ontvang je een certificaat

Certificaat NT2

Meld je aan