Taalassessor training

Naam: Ruud Voskes
Stad: Amsterdam
School: ROCvA
Er heerste enthousiasme en een ongedwongen gevoel binnen de training. Met luisterend oor en open voor feedback.