Wellant – August de Feniks – opfristraining

Naam: Augustde Feniks
Stad: Aalsmeer
School: Wellantcollege
Het is fijn om met elkaar op te frissen en te discussiëren. Vooral het horen van andere argumentatiewijzen geeft een verrijking aan het eigen oordeelsvermogen.