Ervaringen met het IEP LVS | Marian van Bodegom en Cora van der Peijl

In deze sessie delen Marian en Cora een praktijkverhaal over hun ervaringen met het IEP Leerlingvolgsysteem.

Voor wie?

Bestuurder & directie

Wat leer je?

  • Duiden van leerlingresultaten (op referentieniveaus)
  • Maken van je schoolanalyses met de IEP rapportages
  • Maken van je bovenschoolse analyses met de IEP rapportages
  • Werken met het groepsoverzicht hart & handen

Over Marian

Na de start van haar schoolloopbaan is Marian van Bodegom als leerkracht in het speciaal onderwijs gaan werken. Op dit moment is Marian intern begeleider op een Albero-school voor voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs, daarnaast werkt ze bij Albero als psycholoog (bovenschools) en verzorgt ze diagnostiektrajecten bij hulpvragen over leer-en werkhoudingsproblematiek, sociaal emotionele ontwikkeling en (vermoedens van) hoogbegaafdheid.

Over Cora

Cora van der Peijl is inmiddels 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Gestart als leerkracht, daarna Intern Begeleider en inmiddels al heel wat jaren schoolleider. Naast schoolleider is Cora beleidsmedewerker onderwijskwaliteit en lid van het auditteam van Albero.