Vragenhalfuurtje Bovenschoolse IEP module | Roelien Edens (IEP)

In dit halfuur beantwoordt IEP-adviseur Roelien vragen over de Bovenschoolse IEP module.

Over Roelien

Roelien Edens is onderwijskundige. Na drie jaar als docent in het basisonderwijs gewerkt te hebben, werd Roelien adviseur voor IEP. Zij onderhoudt contacten met scholen en besturen om hen enthousiast te maken over IEP en hen te adviseren over de inzet van het IEP Leerlingvolgsysteem en de IEP Eindtoets.