Het Nationale Toetscongres VO
Het Nationale Toetscongres VO

Workshops Toetscongres VO 2023

Jesús de la Torre y Rivas

Senior trainer/adviseur Bureau ICE

 

(Deze sessie is vol) Hoe borg je de kwaliteit van het examenproces?

Als Examencommissie ligt er de schone taak om de kwaliteit van de examens te borgen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat is borgen eigenlijk, en hoe doe je dat? En dan nog iets? Wat is überhaupt een kwalitatief goed examen? In deze workshop nemen we je mee in het geheim van een goede Examencommissie. Wie zitten erin? Welke wettelijke taken liggen er op jou te wachten? En hoe zorg je ervoor dat je ondanks alle wettelijke verplichtingen een persoonlijk tintje toevoegt dat past bij de school. Aan bod komen: het borgen van de examenkwaliteit, organisatie, wetgeving en proces.

Resultaat: direct toepasbare tips om als examencommissie een kwaliteitsslag te maken

Jesús de la Torre y Rivas studeerde wiskunde en Nederlands aan de Lerarenopleiding, rechten aan de Universiteit, beleidsadvisering aan de Bestuursacademie en bedrijfs¬kunde aan het IBO te Leusden. De rode draad in zijn carrière is onderwijs en management. Hij weet als geen ander wat er speelt in het onderwijs en hoe je mensen moet enthousiasmeren om de ge¬stelde doelstellingen te realiseren. Sinds 2015 is hij senior trainer/adviseur bij Bureau ICE. Jesús is een specialist in inhoudelijke veranderingsprocessen en het implementeren daarvan door het creëren van draagvlak.

Jesús de la Torre y Rivas - spreker Toetscongres VO

Rik Smale

Trainer Bureau ICE

 

(Deze sessie is vol) Hoe krijg je leerlingen in beweging?

Als docent doe je elke dag weer je best om op cognitief, executief en sociaal-emotioneel gebied het beste uit je leerlingen halen. Je zet je maximaal voor hen in. En dan is het super als je leerlingen jouw effort waarderen en omzetten in actie. De praktijk is echter weerbarstig. De ene leerling heeft zijn spullen niet meegenomen, de andere doet niets in de les en zegt dat hij zijn opdrachten thuis wel maakt en weer een ander verwijt jou dat je het niet goed hebt uitgelegd. Deze workshop geeft de geheimen prijs hoe je als docent omgaat met weerstand, hoe je het beste van leerlingen ziet en hoe je hen succes vergroot.

Resultaat: je krijgt concrete tools om leerlingen eigenaar te maken van hun leertraject

Rik Smale begon zijn loopbaan als docent biologie, waarna hij teamleider op het VMBO werd. Tijdens zijn lessen kreeg hij te maken met leerlingen die niets wilden. Ze maakten geen opdrachten, verloren hun focus tijdens een instructiemoment én gaven hem de schuld als zij een onvoldoende haalden. Dit moet ook anders kunnen dacht Rik. En dat kon het inderdaad. Sinds 2018 geeft Rik 1op1 coaching en training aan docenten waarin hij laat zien hoe het anders kan.

Rik Smale - Workshop Toetscongres 2023

Cindy Stienstra

Trainer Bureau ICE

 

Lesbezoeken en intervisie

Lesbezoeken als middel om van theorie naar praktijk te komen, van een voornemen naar handelen, van toetsbeleid naar concreet onderwijs. Door op zoek te gaan naar wat docenten tegenhoudt én waar de kansen liggen, dient de vervolgstap zich vanzelf aan. Lesbezoeken en intervisie combineren advies op maat en de kracht van leren met elkaar. In deze workshop geeft Cindy een praktische uitleg van deze trajecten en geeft ze ook aan welke middelen hierbij ingezet worden. Zoals observatieformulieren en intervisie-werkvormen.

Resultaat: je krijgt praktische tips hoe je sámen nog beter onderwijs kunt maken

Cindy Stienstra ontwikkelde zich tijdens haar loopbaan als biologiedocent tot een specialist in formatief evalueren. Met name de manieren waarop feedback op het leren wordt gegeven, ontvangen en verwerkt, boeien haar. Nu zet ze zich als coach, trainer en schrijver in voor meer bewustwording in het onderwijs. Zowel in de klas als daarbuiten. Cindy weet werkelijke veranderingen in lerarengedrag tot stand te brengen waardoor theoretische kennis wordt omgezet in handelen.

Cindy Stienstra - spreker Toetscongres VO 2023

Marja Goedkoop

Trainer Bureau ICE

 

(Deze sessie is vol) Hoe kun je met een gerust hart een cijfer geven?

Toetsen zijn heel bepalend voor de onderwijscarrière de leerling. Zo worden toetsen gebruikt om te bepalen of de leerling overgaat naar de volgende klas. En als hij overgaat naar welk opleidingsniveau stroomt hij dan door? En wat te denken van het eindexamen? De uitslag bepaalt of een leerling zakt of slaagt voor zijn diploma. Kortom: de beslissingen die van toetsen afhangen zijn voor leerlingen van groot belang. Maar hoe goed zijn de toetsen eigenlijk waarop die belangrijke beslissingen genomen worden? In deze workshop leer je op een praktisch manier goede toetsvragen maken. Zo weet je zeker dat het cijfer dat uit een toets rolt, een betekenisvol cijfer is en een completer beeld van de leerling geeft.

Resultaat: je leert waardevolle leermomenten te creëren door toetsen te ontwikkelen met de juiste kwaliteit

Marja Goedkoop studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit en was 23 jaar werkzaam in het voorgezet onderwijs als docent geschiedenis in de bovenbouw van havo/vwo. Leren heeft in haar lespraktijk altijd centraal gestaan. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: hoe kan kennis het best overgedragen worden, wat is goed onderwijs en hoe kan dat gegeven worden. Deze drijfveer bracht haar naar de studie onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Als onderwijskundige kijk je kritisch naar de inrichting van onderwijs en ontwerp en verbeter je het leerproces. Je bestudeert hoe leerlingen zich ontwikkelen, hoe ze leren én hoe je hen hierbij kan ondersteunen. In haar werk als trainer/adviseur weet Marja een verbinding te maken tussen de lespraktijk en de theoretische basiskennis.

Marja Goedkoop - Toetscongres VO 2023

Sergej Visser

Trainer/adviseur Bureau ICE

 

(Deze sessie is vol) Scholing op school. Wat werkt (niet)?

Op heel veel scholen in Nederland wordt aan onderwijsvernieuwing gedaan. Op sommige scholen landt dat lekker vlot, terwijl er elders na jaren nauwelijks iets is veranderd. Sergej helpt dagelijks op allerlei verschillende scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs en toetsing. Inmiddels heeft hij daardoor een aardig beeld van wat werkt om je school een boost te geven, maar ook wat niet of zelfs averechts werkt. In deze workshop krijg je géén uitgebreid zeven-stappen-theoriemodel voor optimale implementatie van veranderprocessen – dat werkt namelijk vaak niet. Wel krijg je aangereikt wat in elk geval wél werkt, op verschillende scholen, inclusief randvoorwaarden en aandachtspunten.

Resultaat: praktische tips die jou direct helpen bij de verbeterprocessen én een lijstje met faalfactoren zodat je ook weet wat je beter niet kunt doen.

Sergej Visser is senior trainer en adviseur bij Bureau ICE. Daarvoor gaf hij twintig jaar Engels en CKV aan mavo-, havo- en vwo-klassen op een middelbare school in Soest. Samen met collega’s bouwde hij daar een compleet nieuw bovenbouwcurriculum voor Engels, waarin het trainen en beheersen van de verschillende vaardigheden centraal stond. Tegenwoordig helpt Sergej dagelijks op allerlei scholen in heel Nederland docenten om formatief te handelen in elke les én om goede toetsen en opdrachten te maken. Als trainer en adviseur-van-buitenaf ziet hij regelmatig hoe je een onderwijsvernieuwing kunt laten slagen – en ook hoe je dit het beste kunt laten mislukken.

Sergej Visser - spreker Toetscongres VO 2023

Jolien Vennink & Stephanie Drenth

Adviseurs Bureau ICE

 

Volg jouw leerling

Waar ga je met je leerlingen naartoe (Feedup), waar staan ze nu (Feedback) en hoe komen ze verder (Feedforward)? Het begeleiden van je leerlingen valt samen met het zicht op hun groei. Met het JIJ! LVS en met Quayn kan deze groei in beeld gebracht worden. Maar hoe doe je dat? Hoe vaak zet je een toets in? En welk toets? In deze workshop nemen we je mee in dit proces. Ook krijgen we graag input van jou. Welke punten zie je graag terug als het gaat om het volgen en verder helpen van leerlingen? En welke tips ontvang je graag van collega’s?

Resultaat: inzicht in hoe je aan de hand van toetsen de leerling volgt.

Jolien is onderwijskundig adviseur bij Bureau ICE. Ze begeleidt en traint scholen die werken met het JIJ! Leerlingvolgsysteem en toetsplatform Quayn (in het po/vo en mbo). Voor ze bij Bureau ICE werkte, stond zij voor de klas in de bovenbouw van het basisonderwijs en werkte ze bij De Rode Planeet.

Stephanie is onderwijskundig adviseur bij Bureau ICE. Ze ondersteunt scholen die met de methode-onafhankelijke toetsen in het JIJ! Leerlingvolgsysteem in kaart willen brengen waar hun leerlingen staan.

Jolien Vennink, Stephanie Drenth - Nationaal Toetscongres VO 2023

Stijn Kessens

Trainer Bureau ICE

 

(Deze sessies zijn vol) Formatief evalueren in elke les van het vmbo?

Formatief evalueren, ofwel leerdoelgericht werken, helpt om leerlingen meer, beter en gemotiveerder te laten leren. Het geeft snel en nauwkeurig inzicht in waar je leerlingen staan, door voortdurend een cyclus van stappen te doorlopen: wat is je leerdoel, waar sta je nu en wat heb je nog nodig om je leerdoel te behalen? Dit geeft jou als docent grip op de voortgang en geeft leerlingen inzicht in hun eigen leerproces. In deze workshop ga je aan de slag met een aantal werkvormen die direct inzicht geven.

Resultaat: je leert het leren van leerlingen zichtbaar maken, effectieve feedback te geven en de mogelijkheden formatief evalueren in te zetten om beter te kunnen differentiëren.

Stijn Kessens heeft al bijna twee decennia ervaring in het onderwijs als docent geschiedenis. De laatste tien jaar was hij een toegewijd docent, mentor en decaan binnen het vmbo. Als docent in het examenjaar van het vmbo-t groeide zijn besef dat het van essentieel belang is dat opgedane kennis en vaardigheden niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn beklijven. Hoe krijg je dat voor elkaar? Niet alleen leren voor de toets, maar werken aan een gedegen basis van kennis en vaardigheden waar leerlingen op kunnen vertrouwen. In zijn zoektocht naar de optimale voorbereiding op het eindexamen geschiedenis verdiepte Stijn zich jarenlang in formatief evalueren en evidence informed werken.

Stijn Kessens - Toetscongres VO 2023