Menu
JIJ! Groeipad VO
JIJ! Groeipad VO

Groeipad – 2. Kies meetinstrumenten

Welke meetinstrumenten zet je in?

Als jullie je doelen hebben bepaald, kun je een keuze maken uit de meetinstrumenten die daarbij passen. Om de voortgang van leerlingen gedurende de schoolcarrière te volgen is een goede nulmeting van belang. Stippel een route uit per leergang, klas of leerling aan de hand van het JIJ!-LVS toetsoverzicht. Je kunt ook toetsen inplannen volgens de Toetsroute of gebruikmaken van ons toetsplan. Deze bestaat uit twee onderdelen voor een compleet beeld van je leerling:

  • Voor een mentor: Hart-handen instrumenten voor sociaal-emotionele en executieve vaardigheden
  • Voor een vakdocent: Methode-onafhankelijke toetsen voor de cognitieve vaardigheden

Toetsplan - Hart en handen in beeld

Met de hart-handen instrumenten in het JIJ! LVS leer je als mentor jouw leerlingen op een laagdrempelige manier kennen. Aan de hand van zelfevaluaties krijg je zicht op het beeld dat een leerling van zichzelf heeft. Dit biedt mooie aanknopingspunten voor een mentorgesprek en geeft mogelijkheden om samen leerdoelen te bepalen.

Toetsplan - Cognitieve vaardigheden

Wil je weten waar leerlingen staan op het gebied van rekenen, Nederlands en/of Moderne Vreemde Talen? Bekijk dan het exceldocument waarin per schooltype een toetsplan is opgesteld op basis van de verschillende vakken en veelgevraagde vaardigheden. Ook hierin kun je per leergang, klas en leerling eigen keuzes maken.

Meer over JIJ!

Toetsen volgens de Toetsroute

Als je een toets wilt inplannen voor een leerling of groep leerlingen, kun je in het JIJ! LVS kiezen voor ‘Toetsen volgens de Toetsroute. De Toetsroute stelt dan een passende (vervolg)toets voor. Een handig hulpmiddel, maar vooral ook een goede manier om de groei van een leerling te volgen.

Leerling brugklas

Volgende stap: Meetmomenten bepalen

Heb je helder welke instrumenten jullie willen inzetten? Bepaal dan de meetmomenten. Lees er meer over bij de volgende stap in het Groeipad.