Demo-account JIJ! Leerlingvolgsysteem - LVS
Demo-account JIJ! Leerlingvolgsysteem - LVS

Referentieniveaus en ontwikkelscores

Methode-onafhankelijk toetsen

Met de methode-onafhankelijke toetsen in het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS) kun je zien waar een leerling staat onafhankelijk van de lesstof die wordt aangeboden. De toetsen meten het niveau van leerlingen ten opzichte van de in Nederland en Europa gebruikte referentiekaders. Deze kaders hebben per schooltype een uitstroomniveau vastgesteld. Het betekent dat een leerling dit niveau bij het betreffende schooltype zou moeten hebben behaald aan het eind van de schoolloopbaan.

Referentiekaders en uitstroomniveaus

Voor rekenen en Nederlands maak je gebruik van het Referentiekader Meijerink. Bij de Moderne Vreemde Talen en NT2 maak je gebruik van het Europees Referentiekader (ERK). De ERK-niveaus zijn voor de verschillende talen en vaardigheden vastgesteld. Hieronder zie je de uitstroomniveaus voor taal en rekenen. De uitstroomniveaus voor MVT vind je op de ERK-website.

Uitstroomniveaus rekenen en Nederlands

  • vmbo – b, k, gl, tl: Niveau 2F (ontwikkelscore 80)
  • havo: Niveau 3F (ontwikkelscore 100)
  • vwo: Niveau rekenen 3F, Nederlands 4F (ontwikkelscore rekenen 100 en NL 120)
Valide en betrouwbare toetsen

Ontwikkelscores voortgezet onderwijs

De ontwikkelscore is een verfijning van het referentieniveau en wordt afgezet op een schaal voor alle niveaus. Het resultaat van een gemaakte JIJ!-toets geeft onder meer een ontwikkelscore weer. Aan deze score kun je zien waar een leerling staat ten opzichte van het uitstroomniveau of streefdoel. Door meerdere meetmomenten in te zetten, kun je de voortgang van een leerling aan de hand van deze ontwikkelscores goed in kaart brengen. In JIJ! zie je deze ontwikkeling ook in een voortgangsgrafiek. (Klik op de afbeelding om deze te vergroten.)

Streefdoelen

De overheid heeft alleen uitstroomniveaus vastgesteld en dus geen doelen voor een leerling in bijvoorbeeld leerjaar 2 vmbo-gt. Daarom is het aan te raden om te werken met streefdoelen, zodat een leerling weet waar hij/zij naartoe werkt dat jaar. Op basis van deze streefdoelen kun je ook acties opstellen om het doel te behalen. Ons overzicht met gemiddelde ontwikkelscores per leerjaar (benchmark) kan je helpen om deze doelen op te stellen.