Menu
JIJ! toetsing voor ISK onderwijs
JIJ! toetsing voor ISK onderwijs

Overige ISK-ondersteuning

Van intake tot doorstroom

Naast JIJ! toetsen en trainingen voor ISK, ondersteunen we ook op andere manieren. Door middel van een intake instrument en adviesdocument bijvoorbeeld, die helpen bij een soepel traject van intake tot doorstroom naar het vo. Op deze pagina lees je hier meer over.

Intake EOA

Het Intake Instrument Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is een flexibel toetsenpakket, waarmee je op efficiënte wijze de leerbaarheid, de mate van taalvaardigheid NT2 of alfabetisering, de belemmerende én succesfactoren van de leerling in kaart brengt. Aan de hand van verschillende toetsen die je in de intakeperiode afneemt, kun je het ontwikkelingsperspectief van de ISK-leerlingen vaststellen. Het Intake Instrument EOA bevat de volgende toetsen:

  • Gespreksleidraad
  • Tempo lezen
  • Taalleerbaarheidstoets (papieren versie)
  • Taalleerbaarheidstoets Analfabeten
  • Taalvaardigheidschatter
  • Toetsen Alfa A, Alfa B en Alfa C

Afhankelijk van de uitslag van een leerling op de toets, volgt de leerling zijn eigen route met toetsing tijdens de intake. Het Intake Instrument EOA bevat ook het Dossier & Advies, zowel op papier als digitaal, waarin je alle resultaten op de afgenomen onderdelen en jouw advies voor het ontwikkelingsperspectief en vervolgtoetsing in de verlengde intake kunt vastleggen. Klik hiernaast op het plaatje om meer te lezen over het Intake instrument EOA.

Soepele overgang naar VO

Voor leerlingen die een ISK-traject hebben doorlopen, is een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs van groot belang voor hun verdere taalontwikkeling, schoolloopbaan én kansen op de arbeidsmarkt. Belangrijke ingrediënten hiervoor zijn een contextrijke leeromgeving, goede samenwerking en warme overdracht tussen de scholen. En ook de toetsing in het ISK-traject én het voortgezet onderwijs. Dit adviesdocument is bedoeld voor iedereen die met leerlingen werkt die aan het einde van het ISK-traject zijn beland of met leerlingen werkt die zojuist zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie?

Ook bij andere ISK-vragen ondersteunen wij graag. Kom met ons in contact door onderstaand formulier in te vullen.