Contact
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO

JIJ! Training: Onze begeleiding in toetsbeleid

Visie op toetsen

Kwaliteit van toetsing begint met een duidelijke visie op toetsing. Een toetsvisie die gebaseerd is op de schoolvisie. Is het de schoolvisie om het beste uit iedere leerling te halen? Het toetsen zal er dan op gericht moeten zijn dit zo goed mogelijk te ondersteunen. Een toetsvisie ontwikkelen die ook nog schoolbreed gedragen wordt, hoe krijg je dat voor elkaar? Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van scholen om een toetsvisie te ontwikkelen, die breed gedragen wordt in de school. Samen met een aantal docenten zetten we deze visie om in concreet toetsbeleid. Uiteraard begeleiden wij ook om hiermee succesvol aan de slag te gaan in de praktijk. Dromen, denken en doen staat hierbij centraal. Dromen: Samen ontwikkelen we een toetsvisie die past bij jullie school. Deze fase is uit te breiden met leerlingen en ouders. Denken: We zetten gezamenlijk de toetsvisie om in concreet toetsbeleid. Wij zorgen ervoor dat er duidelijke kaders zijn, waarbinnen secties zich kunnen ontwikkelen. Doen:  Wij begeleiden je met het implementeren van het toetsbeleid. Welke mogelijkheden van aanpak zijn er? Waar te beginnen? Hoe zorg je voor draagvlak en continuïteit? Wij maken samen met jou die reis.

JIJ! Training - toetsvisie

Dromen: Plenaire inspiratiedag voor alle docenten

In de plenaire inspiratiedag dagen we het hele docententeam uit om na te denken over het waarom en hoe van toetsen. Daarbij gaan we onder andere in op: de toetscultuur in Nederland, het nut en effect van het geven van cijfers en het belang van formatief evalueren. Na deze kick-off gaan docenten samen met leerlingen in groepjes aan de slag met de vraag “Waarom willen wij toetsen?” De deelnemers ontwikkelen hierbij een gezamenlijke top 5 van wensen en een toetsdroom. Onze trainers ondersteunen hen daarbij en inspireren. Ze kijken verder dan de huidige situatie en hebben oog voor de wensen en ambities van de deelnemers op het gebied van toetsing.

Denken: Opstellen schoolbreed toetsbeleid

Na de inspiratiedag formuleren we het doel en de inzet van toetsing. Hieruit volgt een schoolbrede visie op toetsing met kaders voor kwantiteit, kwaliteit en vorm van toetsing. Daarbij zorgen we ervoor dat de docenten zich eigenaar voelen van de visie. Met een kleine werkgroep vanuit de school zetten we in een drietal sessies van ieder drie uur de toetsvisie om in concreet toetsbeleid. Hierbij gaan we in op determinatie, formatieve toetsing, de kwaliteitseisen van toetsen, het geven van feedback en een doorlopende lijn in toetsing. Jullie als school bepalen de inhoud, onze trainers adviseren en borgen het proces. Zij werken de visie en kaders tussentijds en achteraf uit in handzame, praktische beleidsdocumenten.

Doen: Implementeren van toetsbeleid

Een toetsvisie en een daaruit afgeleid toetsbeleidsplan zijn de basisingrediënten om op een andere manier te gaan toetsen binnen de school. Maar hoe krijg je het voor elkaar dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen en hoe hou je grip op deze belangrijke ontwikkeling binnen jouw school? De antwoorden op deze vragen hangen helemaal af van de situatie binnen de school. Samen maken we een analyse van waar je staat als school. Waar staan de docenten inhoudelijk? Waar staan de docenten emotioneel? Is er weerstand? Wij kijken samen met jou naar de doelstellingen die je wilt behalen. We beoordelen gezamenlijk wat de verschillende groepen nodig hebben om de door jou vastgestelde doelstellingen te behalen. Indien gewenst, kunnen wij ook die verschillende groepen binnen de school begeleiden.

Hoe boek ik deze training?

Onze toetsfilosofie is zeer schoolgericht. Daarom zorgen we altijd voor een gepersonaliseerde offerte voor jouw school. We brengen samen de ontwikkelbehoeftes in kaart. Dit kan bestaan uit het verzorgen van trainingen voor het docententeam, het helpen vormgeven van een toetsbeleid of een combinatie daarvan. Als we de behoeftes goed in kaart hebben gebracht, maken we een offerte en planning op maat waarmee je de gestelde doelstellingen kunt bereiken. Vul onderstaand formulier in om jullie wensen aan te geven en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Bij Bureau ICE hebben we verschillende instrumenten ontwikkeld om de kennis en visie van onze trainers te delen:

  • Keynote (30 tot 60 minuten)
  • Workshop (45 tot 90 minuten)
  • Training (2,5 tot 3 uur)
  • Trainingsreeks (3 tot 5 sessies van 3 uur)
  • Adviestraject (maatwerk)

Andere JIJ! trainingen in toetsbeleid

Meer informatie of training aanvragen