Contact
JIJ! Toetsing & Training - VO home
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO

JIJ! training: Audit van het toetsbeleid

In vijf stappen naar een heldere en transparante situatie

Stap 1

Documentenanalyse: Screening van de visiedocumenten (schoolgids, schoolplan) je doelstellingen (jaarplan en bijhorende werkplannen) en documenten omtrent toetsing en schoolexaminering (toetsbeleid, examenreglement, leerlingenstatuut, beleidsplan kwaliteitszorg).  

Stap 2

Screening van toetsproducten en PTA’s/PTO’s*: Met een representatieve steekproef (onderbouw en bovenbouw, verschillende vakken en verschillende afdelingen) ontstaat een goed beeld van de kwaliteit van de toetsen, schoolexamens en PTA’s. Op basis hiervan brengen we de kwaliteit en betrouwbaarheid van de toetsing en de aansluiting tussen de toetsen en het toetsbeleid in kaart.  

Stap 3

Interviews: Vervolgens verzamelen we met interviews informatie over de processen en personen die betrokken zijn bij de toetsing. Daarbij brengen we ook de ondersteuningsbehoeftes in kaart.  

Stap 4

In het adviesrapport lichten we de bevindingen van de eerste drie stappen toe en formuleren we concrete adviezen.  

Stap 5

Het adviesrapport en de aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen lichten we toe aan de betrokkenen.

Hoe boek ik deze training?

Onze toetsfilosofie is zeer schoolgericht. Daarom zorgen we altijd voor een gepersonaliseerde offerte voor jouw school. We brengen samen de ontwikkelbehoeftes in kaart. Dit kan bestaan uit het verzorgen van trainingen voor het docententeam, het helpen vormgeven van een toetsbeleid of een combinatie daarvan. Laat via onderstaand formulier weten wat jullie wensen zijn en we nemen zo snel mogelijk contact op.