Menu
Focus op groei - Ronde 1
Focus op groei - Ronde 1

Presentaties Ronde 1

Welkom bij Ronde 1

Op deze pagina kun je de sessies van ronde 1 teruglezen en grotendeels ook terugkijken. Wil je een sessie uit een andere ronde bekijken? Maak dan gebruik van bovenstaande knoppen.

Onderwijsresultatenmodel: de inspecteur als critical friend | Helen Degenhart

Het onderwijsresultatenmodel geeft je ruimte om zelf te sturen op kwaliteit. De inspecteur kan dan als critical friend naast je staan in plaats van boven je als controleur. Dat vraagt iets van jou! HelenDegenhart is onderwijsadviseur bij de Rolf groep. Ze heeft ruime ervaring als leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider en directeur in het basisonderwijs, en is gespecialiseerd in handelingsgericht/opbrengstgericht werken, gedrag en taal.

In haar presentatie leer je:

  • Mogelijke verklaringen voor signalen uit het onderwijsresultatenmodel 
  • Wat presenteer je tijdens het bezoek? 
  • Welke vragen stel je aan de inspecteur? 
Helen Degenhart Focus Op Groei

Onderwijs: helpen om dromen van leerlingen te realiseren. | Jesús de la Torre y Rivas

Het antwoord op de vraag “Waarom wil je toetsen?” kan alleen maar gegeven worden als je een duidelijke visie hebt op toetsing op uw school. Hoe betrek je leerlingen bij het maken van een coherente toetsvisie? In deze workshop leert u hoe met onze aanpak van dromen, denken en doen, de handen op elkaar krijgt, voor het bouwen aan een nieuwe toetsvisie. 

Jesús de la Torre y Rivas studeerde wiskunde en Nederlands aan de Lerarenopleiding, rechten aan de Universiteit, beleidsadvisering aan de Bestuursacademie en bedrijfskunde aan het IBO te Leusden. De rode draad in zijn carrière is onderwijs en management. Sinds 2015 is hij senior trainer/adviseur bij Bureau ICE. Mensen enthousiasmeren voor veranderingstrajecten is zijn specialiteit.

Jesús De La Torre Y Rivas Focus Op Groei

Motiverend toetsen? Ja, dat kan! | Pepijn Dousi

‘Ik moet de toets maken van mijn juf, want zij moet dat van de directeur.’ aldus Brian (10 jaar). Weten jouw leerlingen waarom zij toetsen maken? Veel leerlingen ervaren een bepaalde mate van druk en stress bij het maken van een toets. Als we aan leerlingen vragen waarom ze een toets maken, krijgen we vaak het antwoord; ‘Omdat het moet van de juf.’ Hoe mooi zou het zijn als leerlingen een toets willen maken? In deze workshop delen we inzichten en praktische tips hoe je jouw leerlingen van moeten naar willen kunt bewegen.

Pepijn Dousi is onderwijskundige. Hij heeft jarenlange ervaring in het onderwijs als leerkracht, directeur en adviseur. Pepijn is meester bij Motivatiemeesters en ondersteunt scholen in het creëren en behouden van een motiverend leer- en werkklimaat voor leerlingen én leerkrachten.

Pepijn Dousi Focus Op Groei

Van schoolvisie naar onderwijsvisie en toetsvisie | Roelien Edens

De schoolvisie van jouw school heeft rechtstreeks invloed op de manier waarop je bezig bent met het onderwijs op jullie school. In deze sessie gaan we in op de samenhang tussen van school-, onderwijs- en toetsvisie. Iedere basisschool beschrijft in de schoolgids en op de website haar missie en visie, kort gezegd: de schoolvisie. Deze is verder uitgewerkt tot een onderwijsvisie. Ontwikkelingsgericht onderwijs vraagt daarnaast ook nog om een gedegen toetsvisie en een praktisch uitvoerbaar toetsbeleid. Dat begint bij het stellen van de vraag ‘Waarom toetsen we?’. Met die vraag gaan we aan de slag.

Roelien Edens MSc. (1987) is IEP Adviseur bij Bureau ICE. Daarvoor was zij werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Sinds september 2020 is zij verantwoordelijk voor de regio noord en onderhoudt zij contacten met scholen en besturen om hen enthousiast te maken over IEP en hen te adviseren over de inzet van het IEP Leerlingvolgsysteem en de IEP Eindtoets.