Contact
Terug naar overzicht

Directie & bestuurder | Informatie tijdens thuisonderwijs

IEP helpt jou en je scholen graag

De scholen worden onverwacht geconfronteerd met een langere lockdown. Op dit moment weten we nog niet wanneer de leerlingen weer in de klas zitten.  Misschien hadden jouw scholen gepland om in januari/februari te gaan starten met de volgtoetsen van IEP. Wij adviseren scholen het volgende:

• Laat leerlingen de toetsen niet thuis maken, onderwijs op afstand vraagt al voldoende van de leerkracht en de leerlingen.
• Zorg dat leerkrachten en leerlingen bij terugkomst op school eerst weer kunnen wennen, een aantal lesdagen normaal draaien is belangrijk om in het ritme te komen.
• Begin daarna met het afnemen van de volgtoetsen. De school is daarin flexibel, kan zelf de data bepalen.
• We adviseren wel om de volgtoetsen af te nemen, omdat het juist in deze tijd belangrijk is goed zicht te houden op de leergroei van leerlingen.

Wist je dat je samen met jouw scholen via het IEP LVS zicht kunt houden op de kwaliteitszorg?
In het volgende webinar leggen we uit welke groeps- en schooloverzichten je kunt vinden in het IEP LVS. Het dashboard met deze overzichten is vanuit huis benaderbaar.

Schooladvisering groep 8

Vóór 1 maart krijgen leerlingen een schooladvies. Het schooladvies is gebaseerd op alles wat je van de leerling hebt gezien; hoofd, hart en handen. Wij helpen jouw scholen graag op weg om tot een goed schooladvies te komen voor de leerlingen in groep 8.
Hiervoor hebben we onderstaand document gemaakt. Deel dit vooral met al je scholen.