Menu

Directie & bestuurder

IEP helpt jou en je scholen graag

De scholen zijn gelukkig weer open; de leerling zitten weer in de klas. We merken dat de scholen weer druk aan het toetsen zijn.

Tip: Het Nationaal Programma Onderwijs & het IEP LVS

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

Elke school krijgt vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. 

Kan het IEP LVS mij hierbij helpen?
Ja, je kan de achterstand in kaart brengen met onze volgtoetsen. Onze volgtoetsen geven je formatieve informatie waarmee je direct de koppeling kan maken met je onderwijspraktijk en zo verder kunt ontwikkelen met je leerlingen, groepen en scholen. Wil je dat wij meedenken over met het maken van een plan?
Plan dan een afspraak in via onze afsprakenmodule (kies voor presentatie IEP LVS online en geef in het opmerkingenveld aan dat dit het onderwerp is van de afspraak).

Nieuw: Bovenschoolse IEP module

Analyse en kwaliteitszorg

Iedere school of ieder bestuur kan kiezen uit meerdere leerlingvolgsystemen. Er is, net zoals bij de eindtoetsen, keuzevrijheid. Het IEP Leerlingvolgsysteem is één van de leerlingvolgsystemen, net zoals je het Cito LOVS wellicht kent. Al ruim 600 scholen hebben gekozen voor het IEP Leerlingvolgsysteem. Soms per individuele school en vaker zien we dat deze keuze ook bestuursbreed gemaakt wordt. Scholen kiezen voor IEP omdat het beter aansluit bij de visie die ze als school of als bestuur willen nastreven: toetsen om te ontwikkelen en niet om af te rekenen.

Gratis webinar: Vernieuwde bovenschoolse IEP module
Je team is bezig met het ontwikkelen van de leerlingen en jij houdt graag zicht op het overkoepelende plaatje: hoe zien de onderwijsresultaten eruit? Haal jij je opgestelde ambities? En hoe vertaal je dit naar de praktijk samen met je scholen? De vernieuwde Bovenschoolse IEP module ‘Analyse en kwaliteitszorg’ van IEP helpt jou daarbij.

Tijdens dit webinar laten we het je zien.