Contact
Terug naar overzicht

Leerkrachten & IB’ers | Informatie tijdens thuisonderwijs

Het nieuwe jaar is inmiddels bijna twee weken oud en voor de scholen betekent dit vooral veel online onderwijs. Op dit moment weten we niet wanneer de leerlingen weer in de klas zijn.

IEP Leerlingvolgsteem
Normaal gesproken zou je waarschijnlijk in de maanden januari en februari de volgtoetsen laten maken door je leerlingen. Daarom willen we je wel alvast adviseren wat te doen wanneer je (een gedeelte van) je leerlingen weer op school hebt.

IEP Eindtoets 
Daarnaast komen er veel vragen binnen over wat te doen met betrekking tot de schooladvisering voor je groep 8-leerlingen. Onderaan deze pagina vind je daar alle informatie over.

Wel of geen volgtoetsen laten maken?

Zijn je leerlingen weer terug op school, dan adviseren we je om eerst met je leerlingen even te wennen op school na een periode van thuisonderwijs. De leerlingen hebben nu bijna een jaar lang te maken met de factor corona binnen het onderwijs. Ze hebben twee keer een lockdown meegemaakt, waarin jullie thuisonderwijs verzorgd hebben. Daarnaast hebben scholen te maken gehad met leerkrachten of leerlingen die ziek waren, waardoor soms klassen weer thuis kwamen te zitten. Voor sommige kinderen pakte het thuisonderwijs goed uit, maar er zijn ook kinderen voor wie het heel lastig was om de lessen te kunnen volgen. De verschillen tussen leerlingen zijn toegenomen.

We kunnen ons goed voorstellen dat je daarom juist nu benieuwd bent waar de leerlingen staan. Wat hebben ze geleerd? Wat vinden ze nog moeilijk? Waar liggen hun ontwikkelmogelijkheden? De IEP-toetsen helpen je met het beantwoorden van deze vragen. De toetsen maken inzichtelijk wat de leerlingen al kunnen en wat ze nog moeten leren.

De IEP-toetsen afnemen; hoe pak je dat dit keer aan?

  1. Bepaal welke vaardigheden je minimaal wil toetsen. Selecteer een toets die past bij de leerdoelen waar de leerling aan gewerkt heeft. Gebruik hiervoor de toelichting bij iedere vaardigheid (die vind je als je ingelogd bent in het IEP LVS via Menu → Toetsinformatie);
  2. Kies vervolgens zelf een geschikte afnameperiode voor de volgtoetsen, uitgaande van de specifieke situatie van je school, en rekening houdend met aspecten als gewenningsperiode voor de leerlingen en (voorjaars)vakantie. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen de leerlingen die nu op school zijn alvast te toetsen.
  3. Hebben jullie genoeg tablets/laptops/computers voor al je leerlingen?
    Als je onvoldoende laptops of computers hebt om alle leerlingen tegelijk de volgtoetsen te laten maken, is dat geen probleem. Je hoeft niet de hele klas tegelijkertijd te toetsen. Doordat de afnameduur van de IEP-volgtoetsen beperkt is, is het makkelijk te organiseren om de leerlingen op verschillende momenten de toetsen laten maken.

Technisch lezen: 2 x  5 minuten per leerling
Taalverzorging:  2 x 20-30 minuten
Begrijpend lezen en rekenen: 2 x 30 minuten tot 45 minuten

Na de afname

  1. Bekijk zo spoedig mogelijk de resultaten en selecteer eerst de leerlingen die een afwijkend (dan verwacht) resultaat laten zien. Twijfel je of je de juiste toets hebt klaargezet? Gebruik dan de handreiking interpretatie resultaten;
  2. Vergelijk het resultaat met andere observaties. Denk hierbij aan ingeleverd werk, methode-gebonden oefen- en/of toetssoftware enz.;
  3. Bespreek samen met de leerling opvallende antwoorden met de functie ‘Bekijk de antwoorden’;
  4. Bepaal tenslotte samen met de leerling aan welke leerdoelen en/of domeinen verder gewerkt gaat worden.

Een belangrijke datum om rekening mee te houden is 28 februari. Vanaf 1 maart gaat toetsperiode II in. Dat betekent dat resultaten ná die datum meegenomen worden in de verschillende overzichten van periode II. Probeer daarom de volgtoetsen van periode I voor de voorjaarsvakantie af te nemen.

 

Thuisonderwijs en schooladvies; kansrijk adviseren en schooladviezen verlengd: uiterlijk 15 maart

Normaliter stel je vóór 1 maart het schooladvies op voor je groep 8-leerlingen. Vanwege de lockdown en de voorjaarsvakantie komen veel scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te stellen krijgen scholen tot 15 maart de tijd deze op te nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in BRON. Het ministerie van OCW vraagt scholen dit niet generiek in te zetten, maar hier alleen gebruik van te maken indien dit nodig is om een goed advies voor de leerling op te stellen. Daarbij is het belangrijk dat po-scholen hierover goed afstemmen met de vo-scholen waar hun leerlingen naar uitstromen.

Kansrijk adviseren
Het schooladvies is gebaseerd op alles wat je van de leerling hebt gezien; hoofd, hart en handen. Wij helpen je graag op weg om tot een goed schooladvies te komen voor je leerlingen in groep 8. Hiervoor hebben we onderstaand document gemaakt. Deel dit vooral met al je collega’s. Ook de PO-Raad heeft een document opgesteld om kansrijk te adviseren. We raden je aan om ook deze te gebruiken.