Menu

Leerkrachten & IB’ers

Wat fijn dat alle leerlingen weer in de klas zitten. We merken dat er op dit moment volop getoetst wordt. Logisch, want zo krijg je een beeld waar je leerlingen staan en kun je je onderwijs daar op inrichten.

Interpreteren van je toetsresultaten
Misschien is dit de eerste keer dat je de resultaten van de IEP gaat analyseren en was je gewend om dit met andere volgtoetsen te doen. Om alle resultaten goed te vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden in de klas, hebben we een uitgebreide een video voor je klaarstaan, zodat je direct aan de slag kunt.

De IEP-toetsen afnemen; hoe pak je dat dit keer aan?

  1. Bepaal welke vaardigheden je minimaal wil toetsen. Selecteer een toets die past bij de leerdoelen waar de leerling aan gewerkt heeft. Gebruik hiervoor de toelichting bij iedere vaardigheid (die vind je als je ingelogd bent in het IEP LVS via Menu → Toetsinformatie);
  2. Kies vervolgens zelf een geschikte afnameperiode voor de volgtoetsen, uitgaande van de specifieke situatie van je school, en rekening houdend met aspecten als gewenningsperiode voor de leerlingen en (voorjaars)vakantie. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen de leerlingen die nu op school zijn alvast te toetsen.
  3. Hebben jullie genoeg tablets/laptops/computers voor al je leerlingen?
    Als je onvoldoende laptops of computers hebt om alle leerlingen tegelijk de volgtoetsen te laten maken, is dat geen probleem. Je hoeft niet de hele klas tegelijkertijd te toetsen. Doordat de afnameduur van de IEP-volgtoetsen beperkt is, is het makkelijk te organiseren om de leerlingen op verschillende momenten de toetsen laten maken.

Technisch lezen: 2 x  5 minuten per leerling
Taalverzorging:  2 x 20-30 minuten
Begrijpend lezen en rekenen: 2 x 30 minuten tot 45 minuten

Na de afname

  1. Bekijk zo spoedig mogelijk de resultaten en selecteer eerst de leerlingen die een afwijkend (dan verwacht) resultaat laten zien. Twijfel je of je de juiste toets hebt klaargezet? Gebruik dan de handreiking interpretatie resultaten;
  2. Vergelijk het resultaat met andere observaties. Denk hierbij aan ingeleverd werk, methode-gebonden oefen- en/of toetssoftware enz.;
  3. Bespreek samen met de leerling opvallende antwoorden met de functie ‘Bekijk de antwoorden’;
  4. Bepaal tenslotte samen met de leerling aan welke leerdoelen en/of domeinen verder gewerkt gaat worden.

 

Kansrijk adviseren en schooladviezen verlengd: uiterlijk 15 maart

Normaliter stel je vóór 1 maart het schooladvies op voor je groep 8-leerlingen. Vanwege de lockdown en de voorjaarsvakantie komen veel scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te stellen krijgen scholen tot 15 maart de tijd deze op te nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in BRON. Het ministerie van OCW vraagt scholen dit niet generiek in te zetten, maar hier alleen gebruik van te maken indien dit nodig is om een goed advies voor de leerling op te stellen. Daarbij is het belangrijk dat po-scholen hierover goed afstemmen met de vo-scholen waar hun leerlingen naar uitstromen.

Kansrijk adviseren
Het schooladvies is gebaseerd op alles wat je van de leerling hebt gezien; hoofd, hart en handen. Wij helpen je graag op weg om tot een goed schooladvies te komen voor je leerlingen in groep 8. Hiervoor hebben we onderstaand document gemaakt. Deel dit vooral met al je collega’s. Ook de PO-Raad heeft een document opgesteld om kansrijk te adviseren. We raden je aan om ook deze te gebruiken.