Hoofdtoetsen IEP LVS

Taal

De taaltoetsen sluiten aan bij het Referentiekader Nederlandse taal en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau. De vaardigheden lezen en taalverzorging worden in de basistoetsen gemeten op <1F,1F en 2F. Je bepaalt zelf of je de leerling daarna wilt toetsen op 3F of op weg naar 1F. Daarnaast kun je in groep 7 en 8 ook de woordenschat van de leerlingen meten en in groep 8 ook de schrijfvaardigheid op referentieniveau 1F en 2F.

Het onderdeel taal bevat:

 • lezen
 • taalverzorging (spelling)
 • schrijven
 • woordenschat

Printbare leesteksten

In het IEP LVS vind je leesteksten en opgaven die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld en interesses van leerlingen. Dit bevordert de motivatie en concentratie bij het lezen en maken van de opgaven.

Voor de leerlingen die de leesteksten liever van papier lezen, is de mogelijkheid opgenomen deze teksten voor hen te printen. De antwoorden vullen ze wel gewoon digitaal in, zodat het resultaat snel zichtbaar wordt.

Rekenen

De rekentoetsen sluiten aan bij het Referentiekader rekenen en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau. In de rekentoetsen worden de volgende onderdelen getoetst op 1F, 1S en 2F:

 • getallen
 • meten en meetkunde
 • verbanden
 • verhoudingen.

Net als bij het vakgebied taal is er één gecombineerde basistoets en één of meerdere extra toetsen voor rekenen beschikbaar.

Engels

Engels is een kernvak in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat uw groep 8-leerlingen in het vervolgonderwijs een voldoende moeten halen voor het eindexamen Engels. Om de aansluiting naar het VO goed te laten verlopen, is het belangrijk om de ERK-niveaus inzichtelijk te maken. Dit kan met onze digitale, adaptieve IEP Eindtoets Engels. Deze eindtoets zit ook in het IEP LVS.

Klik op onderstaande groene knop voor meer informatie.

Meer dan taal en rekenen

Volginstrumenten persoonlijke ontwikkeling
Het IEP LVS bevat ook ‘self-assessment’-instrumenten waarmee de leerling inzicht krijgt in zijn eigen profiel:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling,
 • leeraanpak,
 • creatief vermogen
 • en sociale veiligheid.