Menu
IEP LVS voor leerjaar 1 en 2
IEP LVS leerjaar 1 en 2

Nieuw in het IEP LVS: Observatie-instrumenten leerjaar 1 en 2

Hoe krijg je goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen in leerjaar 1 en 2? Dat kan met de nieuwe observatie-instrumenten in het IEP LVS!

De jongste leerlingen toetsen we niet, maar je kunt als leerkracht wel heel gericht observeren hoe een leerling zich ontwikkelt. Zo stem je het aanbod handig af op je leerlingen, signaleer je welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en verloopt de overgang naar groep 3 straks heel soepel. Scholen die gebruik maken van het IEP LVS, kunnen de observatie-instrumenten dit schooljaar gratis gebruiken en proberen.

Doorlopende leerlijn
IEP biedt een compleet leerlingvolgsysteem voor leerjaar 1 tot en met 8. Zonder knip: het systeem en de inhoud lopen naadloos door van leerjaar 1-2 naar leerjaar 3 t/m 8. Je bent flexibel in de meetmomenten en houdt altijd inzicht in de gegevens van eerdere leerjaren.

Dit meet je in leerjaar 1 en 2

Het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2 bevat observatie-instrumenten voor taal en rekenen. Bij rekenen meet je, met behulp van observaties, hoe een kleuter zich ontwikkelt op de domeinen getallen, meten en meetkunde. Het observatie-instrument voor taal (taalverzorging en (aanvankelijk) lezen) bestaat o.a. uit mondelinge taalvaardigheid, oriëntatie op boeken en verhalen en schrijven.

Net zoals in de rest van het LVS, bieden we ook voor leerjaar 1 en 2 hart- en handeninstrumenten aan. Dat zijn;

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: samenwerken, spelontwikkeling, constructieve activiteiten
 • Leren leren: o.a. plannen (weektaak), werkhouding, executieve functies
 • Motoriek

NB. We brengen creatief vermogen vanaf leerjaar 3 in beeld, omdat dit nog niet te observeren is in leerjaar 1 en 2. In plaats daarvan bieden we motoriek aan in leerjaar 1 en 2.

Alle observaties laten we zien op een rapport: de Talentenkaart. Bekijk hieronder het voorbeeld van de Talentenkaart voor leerjaar 1 en 2:

Complete leerlijn

💚 LVS voor leerjaar 1 t/m 8
💚 Op hoofd, hart en handen
💚 Taal, rekenen, sociaal- emotionele ontwikkeling, leren leren en motoriek
💚 Zonder knip: inhoud én systeem lopen door van leerjaar 1-2 naar 3 t/m 8
💚 Je houdt inzicht in de gegevens van eerdere leerjaren

 

 

 

Positieve insteek

💚 Ontwikkelgericht volgen, niet prestatiegericht
💚 Leerlingen niet vergelijken met elkaar of op basis van (didactische) leeftijd
💚 Focus op groei van de individuele leerling
💚 Zicht op de hele groep
💚 Observeren met vier ontwikkeltermen; er is geen goed of fout

Eigenaarschap

💚 Flexibel observeren: jij bepaalt wanneer en hoe vaak
💚 Kies zelf welke doelen uit jouw aanbod je observeert
💚 Stel onderwijsthema’s samen en/of observeer per periode
💚 Laat leerdoelen terugkomen in meerdere thema’s of periodes
💚 Creëer meer betrokkenheid van ouders met de Talentenkaart

Webinar IEP LVS: Observatie-instrumenten leerjaar 1 en 2

Met dit webinar krijg je een goed beeld van de nieuwe observatie-instrumenten voor leerjaar 1 en 2. Je hoort over de vier ontwikkeltermen, ontdekt hoe je eenvoudig een observatie kunt uitvoeren en ziet hoe de rapportages aansluiten op die van leerjaar 3 t/m 8. Met de nieuwe observatie-instrumenten voor leerjaar 1 en 2 geeft het IEP LVS zicht op je leerlingen gedurende hun hele basisschooltijd! Meld je aan voor het webinar via onderstaande knop.

Kenmerken van het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2

Geen goed of fout
Een kleuter ontwikkelt zich sprongsgewijs; de leerling maakt sprongen vooruit en valt nog weleens terug. Daarom vinden we het niet passend om te stellen dat een leerling na een bepaald aantal onderwijsmaanden bepaalde doelen moet beheersen. We vergelijken leerlingen niet met elkaar of met een norm, maar we kijken naar individuele groei. Elke leerling ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en manier.

Ontwikkeltermen
Om goed te beoordelen welke aanbodsdoelen de leerling beheerst, werken de observatie-instrumenten met vier ontwikkeltermen:

 • toont geen interesse
 • is aan het ontdekken
 • kan het met hulp
 • kan het zelfstandig

Deze ontwikkeltermen zijn duidelijk te observeren. Ook bieden ze ruimte voor nuance: je kunt bijvoorbeeld invullen dat de leerling het doel al met hulp kan maar nog niet helemaal zelfstandig.

Flexibel observeren
Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs. Ze kunnen zomaar een nieuwe vaardigheid laten zien in de klas, of ineens een stapje terug doen. Daarom kun je met de observatie-instrumenten alle leerdoelen op elk moment in leerjaar 1 en 2 observeren.

Als school kies je zelf wanneer en hoe vaak je observeert. Je kunt het instrument als ‘werkdocument’ gebruiken, waarbij je de observatielijst elke dag of elke week aanvult en aanpast. Maar je kunt het instrument ook bijvoorbeeld twee of drie keer per jaar in één keer invullen.

Omdat de SLO doelen uit leerjaar 1 en 2 naadloos aansluiten op de SLO-doelen in leerjaar 3 en verder, ontstaat er met het IEP LVS een doorlopende leerlijn van leerjaar 1 en 2 naar leerjaar 3 tot en met 8.

Proberen? Dat kan!

Maak je gebruik van het IEP LVS? Dan kun je de observatie-instrumenten in het IEP LVS bekijken. Via Menu > Toetsinformatie vind je ook een document (de Toelichting) met alle doelen overzichtelijk in één PDF. 

Maak je nog geen gebruik van het IEP LVS maar wil je wel meer weten over de observatie-instrumenten voor leerjaar 1 en 2? Vraag dan geheel vrijblijvend via jouw IEP-adviseur een proeflicentie aan voor het IEP LVS,  zodat je deze instrumenten direct kunt uitproberen.

Afspraak maken?

Plan nu eenvoudig een afspraak in met een van onze IEP Adviseurs over het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2.

Via onderstaande link kijk je eerst wie jouw IEP Adviseur is en daarna kun je de afspraak inplannen.

Afspraak maken met IEP-adviseur

IEP staat niet stil: wat volgt nog?

Het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2 is al te gebruiken door scholen, maar IEP ontwikkelt steeds door. Wat kun je nog verwachten?

 • Verbeteringen na feedback: een diverse groep van scholen heeft zich aangemeld om mee te denken over de ontwikkeling van het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2. Met deze feedback vanuit de praktijk kunnen we het instrument verder verbeteren. Heb jij ook ideeën over het huidige instrument? Mail ons (iep@bureau-ice.nl), dan nemen we jouw feedback mee. Een aantal suggesties zijn al genoemd:
  • Thema’s van verschillende vaardigheden kunnen combineren
  • Doelen onder leerjaar 1 en doelen boven leerjaar 2 toevoegen
  • Leerlingen van leerjaar 1 en 2 tegelijkertijd kunnen observeren
  • Een observatie-instrument voor de vaardigheid ‘Spel’ toevoegen
  • En nog veel meer!

Jongen jongleert met ballen. LVS voor kleuters