Menu
Observatie-instrument leerjaar 1 en 2
Observatie-instrument leerjaar 1 en 2 mobiel

Observatie-instrument leerjaar 1 en 2

Hoe krijg je goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen in leerjaar 1 en 2? Dat kan met de observatie-instrumenten in het IEP LVS: een leerlingvolgsysteem voor kleuters. De jongste leerlingen toetsen we niet, maar je kunt als leerkracht wel heel gericht observeren hoe een leerling zich ontwikkelt. Zo stem je het aanbod handig af op je leerlingen, signaleer je welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en verloopt de overgang naar groep 3 straks heel soepel. Scholen die gebruik maken van het IEP LVS, kunnen de observatie-instrumenten dit schooljaar gratis gebruiken en proberen.

Doorlopende leerlijn
IEP biedt een leerlingvolgsysteem voor leerjaar 1 tot en met 8. Het IEP observatie-instrument voor leerjaar 1 en 2 sluit volledig aan op de IEP-visie en rapportages bij de toetsen in leerjaar 3 tot en met 8. Een doorlopende leerlijn maakt het makkelijker om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling.

 

 

Kenmerken van het observatie-instrument voor leerjaar 1 en 2

Geen goed of fout

Een kleuter ontwikkelt zich sprongsgewijs; de leerling maakt sprongen vooruit en valt nog weleens terug. Daarom vinden we het niet passend om te stellen dat een leerling na een bepaald aantal onderwijsmaanden bepaalde doelen moet beheersen.

We vergelijken leerlingen niet met elkaar of met een norm, maar we kijken naar individuele groei. Elke leerling ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en manier.

Ontwikkeltermen

Om goed te beoordelen welke aanbodsdoelen de leerling beheerst, werkt het observatie-instrument met vier ontwikkeltermen:

 • toont geen interesse
 • is aan het ontdekken
 • kan het met hulp
 • kan het zelfstandig

Zo is het niet heel zwart-wit; je kunt bijvoorbeeld invullen dat de leerling het doel al met hulp kan maar nog niet helemaal zelfstandig. De ontwikkeltermen zijn duidelijk te observeren.

Leerdoelen leerjaar 1 en 2

Omdat kleuters zich niet lineair ontwikkelen, kun je geen harde splitsing maken tussen de doelen in leerjaar 1 en 2. Daarom kun je met dit observatie-instrument alle leerdoelen op elk moment in leerjaar 1 en 2 observeren.

 

Flexibel observeren

Als school kies je zelf wanneer en hoe vaak je observeert. Je kunt het instrument als ‘werkdocument’ gebruiken, waarbij je de observatielijst elke dag of elke week aanvult en aanpast. Maar je kunt het instrument ook bijvoorbeeld twee of drie keer per jaar in één keer invullen.

Doorlopende leerlijn

Je observeert of de leerling het aanbod van de afgelopen onderwijsperiode beheerst. Met IEP bekijk je dat aan de hand van de SLO-doelen. Omdat deze aansluiten op de SLO-doelen in leerjaar 3 en verder, ontstaat er met het IEP LVS een doorlopende leerlijn van leerjaar 1 en 2 naar leerjaar 3 tot en met 8.

Kernvaardigheden

Met het IEP LVS kijken we alleen naar de kernvaardigheden, namelijk taal, rekenen, hart en handen. Andere vaardigheden zoals muziek en gym zijn ook belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen, maar horen niet thuis in het LVS.

Naar welke onderdelen kijkt het observatie-instrument?

Het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2 bevat observatie-instrumenten voor taal en rekenen. Het observatie-instrument rekenen bestaat uit de domeinen getallen, meten en meetkunde. Het observatie-instrument voor taal (taalverzorging en (aanvankelijk) lezen) bestaat o.a. uit mondelinge taalvaardigheid, oriëntatie op boeken en verhalen en schrijven.

Net zoals in de rest van het LVS, bieden we ook voor leerjaar 1 en 2 hart- en handeninstrumenten aan. Dat zijn;

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling; samenwerken, spelontwikkeling, constructieve activiteiten
 • Leren leren; o.a. plannen (weektaak), werkhouding, executieve functies
 • Motoriek

NB. We brengen creatief vermogen vanaf leerjaar 3 in beeld, omdat dit nog niet te observeren is in leerjaar 1 en 2. In plaats daarvan bieden we motoriek aan in leerjaar 1 en 2.

Afbeelding kind op hinkelpad. LVS voor kleuters

IEP staat niet stil: wat volgt nog?

Het observatie- instrument voor rekenen en taal is al te gebruiken door scholen, maar IEP ontwikkelt steeds door. Wat kun je nog verwachten?

 • Verbeteringen na feedback: een diverse groep van scholen heeft zich aangemeld om mee te denken over de ontwikkeling van het observatie-instrument. Met deze feedback vanuit de praktijk kunnen we het instrument verder verbeteren. Heb jij ook ideeën over het huidige instrument? Mail ons (iep@bureau-ice.nl), dan nemen we jouw feedback mee.
 • Thema’s samenstellen: vanaf schooljaar 2023-2024 kun je je eigen observatielijst samenstellen: een thema. Je geeft het thema een titel, bijvoorbeeld ‘Periode 1’, en kiest welke leerdoelen je de komende tijd gaat aanbieden en observeren.
 • Rapportage voor leerling en ouders: net zoals in leerjaar 3 t/m 8 is er een Talentenkaart beschikbaar voor leerjaar 1 en 2. Deze rapportage voor kleuters bevat andere informatie dan de Talentenkaarten in de andere leerjaren, maar het sluit daar wel goed op aan.
 • Groei weergeven op de Talentenkaart: je ziet straks heel goed op de Talentenkaart welke ontwikkeling de leerling heeft doorgemaakt sinds de laatste observatie. Je ziet hoeveel doelen de leerling de vorige keer zelfstandig kon en hoeveel doelen de leerling nu zelfstandig kan.

Jongen jongleert met ballen. LVS voor kleuters

Webinar over het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2.

Bekijk het webinar over het IEP LVS voor leerjaar 1 en 2. We leggen je in 20 minuten uit wat de visie van IEP is op het observeren van kleuters, hoe de observatie-instrumenten in te zetten zijn en waarom dit instrument bij jouw school past. Meld je aan voor het webinar via onderstaande knop.

EP WEBINAR 2023 Observatie Instrument Leerjaar 1 2

Proberen? Dat kan!

Maak je gebruik van het IEP LVS? Dan kun je het observatie-instrument in het IEP LVS bekijken. Via Menu > Toetsinformatie vind je ook de achtergrondinformatie en geplande ontwikkelingen. 

Maak je nog geen gebruik van het IEP LVS maar wil je wel meer weten over het observatie-instrument voor leerjaar 1 en 2? Laat dan via dit formulier je gegevens achter, dan sturen wij je informatie toe. Je kunt ook geheel vrijblijvend een proeflicentie aanvragen voor het IEP LVS,  zodat je deze instrumenten direct kunt uitproberen.

Afspraak maken?

Plan nu eenvoudig een afspraak in met een van onze IEP-adviseurs over het observatie-instrument voor leerjaar 1 en 2.

Via onderstaande link kijk je eerst wie jouw IEP-adviseur is en daarna kun je de afspraak inplannen.

IEP Online Afspraak Maken