Contact
Online event - Inzicht in ontwikkeling
Online event - Inzicht in ontwikkeling

Programma voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs: JIJ! & Quayn

Leren en toetsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed toetsen is in onze ogen zelfs een elementaire voorwaarde voor goed onderwijs. Toetsing geeft leerlingen zicht op waar ze staan en wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Het helpt docenten om hun onderwijs af te stemmen op hun leerlingen. En, toetsing geeft schoolleiders inzicht in de kwaliteit van het onderwijs. Het team van JIJ! en Quayn ondersteunt het voortgezet onderwijs bij goed toetsen en evalueren. Dit doen we door te helpen bij het formuleren van een heldere visie op toetsing en bijbehorend toetsbeleid. Met trainingen zorgen we dat dit beleid ook breed gedragen is en in de praktijk wordt gebracht. Het JIJ! Leerlingvolgsysteem helpt je daarnaast met zicht op waar leerlingen staan en met het toetsplatform Quayn stel je toetsen samen die passen bij jouw leerdoelen. We nodigen je graag uit voor onze online sessies, waarin we je willen inspireren om de aandacht te richten op doelgericht toetsen en evalueren op jouw school.

Om 14:45 trappen we af met Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan Radboud Teaching en Learning Centre. Vanaf 15:30 kun je onderstaande sessies volgen (het programma is nog onder voorbehoud)

Sessie 1: Sturing geven aan formatief evalueren

Van 15:30 tot 16:00 kun je de sessie Sturing geven aan formatief evalueren volgen.

Hoe zorg je ervoor dat formatief evalueren gemeengoed wordt in je school? Dat docenten eigenaar zijn van hun eigen professionele ontwikkeling? Hoe hou je vinger aan de pols zonder te controleren? Door zelf formatief te evalueren. In deze online sessie gaan we na hoe je dat doet. Door meer de nadruk te leggen op de te bereiken doelen en minder op de weg er naartoe. Daarnaast gaan we in op een aantal veelvoorkomende misconcepties en hoe daarmee om te gaan in je organisatie.

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor leidinggevenden in het VO en VSO en voor docenten die formatief evalueren een structurele plek willen geven in het onderwijs op hun school.

Spreker

Cindy Stienstra ontwikkelde zich tijdens haar loopbaan als biologiedocent tot een specialist in formatief evalueren. Met name de manieren waarop feedback op het leren wordt gegeven, ontvangen en verwerkt, boeien haar. Nu zet ze zich als coach, trainer en schrijver in voor meer bewustwording in het onderwijs. Zowel in de klas als daarbuiten. Cindy weet werkelijke veranderingen in leraargedrag tot stand te brengen waardoor theoretische kennis wordt omgezet in handelen.

Sessie 2: Waarom methode-onafhankelijk toetsen in het VO?

Van 16:00 tot 16:30 kun je de sessie Waarom methode-onafhankelijk toetsen in het VO? volgen.

In deze sessie nemen toetsspecialist Miriam van Kemenade en adviseur Mariska de Jong je mee in het waarom achter methode-onafhankelijke toetsing. Met welk doel zet je deze toetsen in en wat brengt het je als school, docent of mentor. Én, hoe help je hier dan uiteindelijk je leerling mee bij zijn/haar ontwikkeling? Ze gaan tijdens de sessie onder meer in op hoe je met ontwikkelscores de doorlopende leerlijn bewaakt, wat het verschil is tussen criterium- en normgericht toetsen en hoe de JIJ!-toetsen meten wat leerlingen volgens de wettelijke kaders zouden moeten beheersen.

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor leidinggevenden, docenten, mentoren en kwaliteitsmedewerkers in het VO en VSO.

Sprekers

Miriam van Kemenade werkte als docent Spaans in het voortgezet onderwijs. Bijna twee jaar geleden maakte ze de overstap naar Bureau ICE waar ze als toetsspecialist werkt aan de ontwikkeling van toetsen en schoolexamens. Ondertussen volgde ze de Master Toetsdeskundige bij Fontys in Tilburg.

Mariska de Jong is adviseur bij Bureau ICE. Ze gaat dagelijks in gesprek met middelbare scholen over wensen, behoeftes en uitdagingen op het gebied van toetsing en formatief evalueren.

Sessie 3: Nog niet bekend

Info over deze sessie volgt.

Aanmelden