Online event - Inzicht in ontwikkeling
Online event - Inzicht in ontwikkeling

Programma voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs: JIJ! & Quayn

Leren en toetsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed toetsen is in onze ogen zelfs een elementaire voorwaarde voor goed onderwijs. Toetsing geeft leerlingen zicht op waar ze staan en wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Het helpt docenten om hun onderwijs af te stemmen op hun leerlingen. En, toetsing geeft schoolleiders inzicht in de kwaliteit van het onderwijs. Het team van JIJ! en Quayn ondersteunt het voortgezet onderwijs bij goed toetsen en evalueren. Dit doen we door te helpen bij het formuleren van een heldere visie op toetsing en bijbehorend toetsbeleid. Met trainingen zorgen we dat dit beleid ook breed gedragen is en in de praktijk wordt gebracht. Het JIJ! Leerlingvolgsysteem helpt je daarnaast met zicht op waar leerlingen staan en met het toetsplatform Quayn stel je toetsen samen die passen bij jouw leerdoelen. We nodigen je graag uit voor onze online sessies, waarin we je willen inspireren om de aandacht te richten op doelgericht toetsen en evalueren op jouw school.

Om 14:45 trappen we af met Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan Radboud Teaching en Learning Centre. Vanaf 15:30 kun je onderstaande sessies volgen (het programma is nog onder voorbehoud)

Sessie 1: Sturing geven aan formatief evalueren

Hoe zorg je ervoor dat formatief evalueren gemeengoed wordt in je school? Dat docenten eigenaar zijn van hun eigen professionele ontwikkeling? Hoe hou je vinger aan de pols zonder te controleren?...
Lees verder
Sessie 1 - Sturing geven aan formatief evalueren

Sessie 2: Waarom methode-onafhankelijk toetsen in het VO?

In deze sessie nemen toetsspecialist Mirthe Dijkhuis en adviseur Mariska de Jong je mee in het waarom achter methode-onafhankelijke toetsing. Met welk doel zet je deze toetsen in en wat brengt het je als school, docent of mentor. Én, hoe help je hier dan uiteindelijk je leerling mee bij zijn/haar ontwikkeling?...
Lees verder

Sessie 3: Komt helaas te vervallen

Volg in plaats hiervan een van onze andere inspirerende sessies....
Lees verder
Online event - Inzicht in ontwikkeling