Online event - Inzicht in ontwikkeling
Online event - Inzicht in ontwikkeling

Terugkijken NT2

NT2

Tijdens het online event op 29 september hebben NT2-professionals de volgende sessies kunnen volgen. Alle sessies zijn terug te kijken via de onderstaande links.

Sessie 2: Monitoring van de taalontwikkeling in de nieuwe inburgering

In deze sessie nemen we de deelnemers mee in de mogelijkheden van de inzet van methode-onafhankelijke toetsen. Zo is er aandacht voor het maken van een toetsplan, het interpreteren van de verschillende vormen van toetsuitslagen, feedback en de mogelijke vervolgacties….

Spreker Sessie 2: Monitoring van de taalontwikkeling in de nieuwe inburgering

Sessie 3: Het gebruik van het Rubrics beoordelingsmodel

In deze sessie komt het hoe en waarom van het Rubrics Beoordelingsmodel aan bod en wordt gedemonstreerd hoe het beoordelen in het toetsplatform precies werkt….

Spreker Sessie 3: Het gebruik van het Rubrics beoordelingsmodel